Sprzedającymi akcje są: Nova Polonia Private Equity Fund LLC, który ma 66 proc. akcji oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Stronami umowy są mniejszościowi akcjonariusze, czyli Tomasz Jagiełło oraz Marek Palpuchowski. Doradcą Nova Polonia i FMO jest Krokus PE.

W 2009 roku Helios sprzedał 7,7 mln biletów, co stanowiło 24 proc. sprzedaży biletów w polskim multipleksach. Helios bezpośrednio i pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Kinoplex, jest operatorem 24 multipleksów oraz dwóch kin tradycyjnych, znajdujących się w dwudziestu czterech polskich miastach. Posiada łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli.

Według wstępnych wyników przychody Heliosa w 2009 roku wzrosły o 36,7 proc. do 185,7 mln zł, EBIT zwiększył się o 17,8 proc. do 19,2 mln zł, EBITDA o 21,3 proc. do 33,6 mln zł, a zysk netto o 41,1 proc. do 10,3 mln zł.

Oferta medialna Agory obejmuje gazety, czasopisma, reklamę zewnętrzną, przedsięwzięcia internetowe i radiowe, a także sprzedaż kolekcji książek z płytami muzycznymi i filmowymi.