Umożliwi to wykorzystanie 150-hektarowego obszaru w śródmieściu pod budowę galerii handlowych.

Naczelnik wydziału architektury, planowania przestrzennego i budownictwa Urzędu Miasta Leszna poinformował, że zasadnicze zmiany dotyczyć będą właśnie zgody na budowę dwóch obiektów wielkopowierzchniowych. Ze względu na znaczną liczbę właścicieli nieruchomości, a co za tym idzie konieczność dokonania z nimi uzgodnień, prace planistyczne potrwają jeszcze około roku.

Brak zgody władz miejskich stanowił największą przeszkodę prawną dla budowy galerii handlowych na terenie dawnej fabryki Goplany oraz w byłym młynie, zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta. Jednak, aby tą procedurę można było uruchomić, niezbędne było wcześniejsze naniesienie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego śródmieścia – w tej sprawie decyzje zapadły już w grudniu ubiegłego roku.

Dzięki tym posunięciom za kilkanaście miesięcy Plaza Centers będzie mogła już bez formalnych przeszkód zaadoptować obiekt przy ul. Przemysłowej na potrzeby centrum handlowo-rozrywkowego. Zaś spółka Miłka i Jessy kontynuować prace nad budową Galerii Goplana.

Grupa Plaza Centers od działa w sektorze deweloperskim na rynkach wschodzących. Od trzech lat jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Natomiast Henryk Jessa jest właścicielem sieci stacji paliw Jesspol. Jego partner w biznesie to twórca obuwniczej spółki NG2. Dla Dariusza Miłka nie jest to pierwszy projekt deweloperski. Ma on za sobą już realizację centrum handlowego Cuprum Arena w Lubinie. Galerię handlową planuje wybudować również w Olsztynie.