Z komunikatu wynika, że w okresie styczeń – marzec 2010 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 23 921 tys. zł i była wyższa o 46,3 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W 2009 roku spółka miała 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,70 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 91,99 mln zł wobec 84,73 mln zł rok wcześniej.

Przedsiębiorstwo Wojas powstało na terenach dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. Do 2007 roku funkcjonowało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas, które w całości zostały wniesione w postaci aportu do spółki akcyjnej Wojas.
Firma zaczynała zatrudniając kilkanaście osób, które produkowały kilkadziesiąt tysięcy par obuwia skórzanego rocznie. Teraz zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów. Pierwszy sklep firmowy Wojas został otwarty w 1990 roku. W 1997 roku powstała spółka Wojas Trade Sp. z o.o., która przejęła istniejące sklepy firmowe i aktywnie rozbudowywała sieć.
Obecnie buty z marką Wojas można kupić w sieci ponad 65 sklepów firmowych w całej Polsce. Strategia rozwojowa firmy zakłada również większą obecność na rynkach zagranicznych.

Jak informował Retailnet.pl, firma otrzyma z UE ponad 12 mln zł na wdrożenie technologii do produkcji obuwia w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, POIG 2007-2013. Wojas starał się o środki przedstawiając projekt pod hasłem "Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową, wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową".