– Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu ERP firmy IFS, który zapewni większe usystematyzowanie procesów biznesowych i gospodarki magazynowej. Zwiększy on także dostępność informacji biznesowych oraz optymalizację kosztów. Poszczególne etapy tej inwestycji będziemy realizować sukcesywnie przez cały 2010 rok – poinformował Retailnet.pl Krzysztof Madelski, prezes YES Biżuteria Sp. z o.o.Firma uważa to przedsięwzięcie za najistotniejszą inwestycję zapoczątkowaną w mijającym roku – zarówno pod względem skali, jak i konsekwencji dla jakości funkcjonowania firmy i całej sieci sprzedaży. – Podjęliśmy decyzję, by sięgnąć po najnowocześniejsze narzędzia wspomagające szeroko rozumiany proces zarządzania – podsumowuje Krzysztof Madelski.

W 2009 roku powstało 16 nowych sklepów jubilerskich Yes. Do sieci należy już ich blisko 90. W bieżącym roku firma planuje otwarcie 10-12 salonów. – Plany rozwoju udało nam się zrealizować z nawiązką, tzn. sfinalizowaliśmy realizację większej liczby nowych sklepów, niż zapowiadały to wcześniejsze prognozy. Natomiast wyniki finansowe w 2009 roku mogłyby być nieco lepsze, choć na tle innych branż, które mocno odczuły skutki zastoju na rynku, nie mamy powodu do narzekań – poinformował Retailnet.pl Krzysztof Madelski, prezes Yes Biżuteria Sp. z o.o. Ostatnio Yes powiększył się o salon w Łodzi (CH Port). Najbliższe realizacje będą miały miejsce w Płocku (CH Mazovia) i Zgorzelcu (CH Plaza).

IFS (XSSE: IFS) to globalny dostawca aplikacji biznesowych, który oferuje systemy informatyczne klasy ERP wspierające zarządzanie umożliwiające organizacjom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Rozwiązania IFS umożliwiają elastyczną alokację zasobów w celu poprawy efektywności biznesowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Założona w 1983 r. firma IFS jest pionierem rozwiązań informatycznych opartych na architekturze komponentowej, która ułatwia wdrożenie, eksploatację i aktualizację systemu. System IFS Applications dostępny jest w 54 krajach w 23 wersjach językowych. IFS posiada ponad 600 tys. użytkowników w siedmiu kluczowych sektorach. Są to: lotnictwo i obronność, motoryzacja, przemysł maszynowy, produkcja procesowa, sektor konstrukcyjno-budowlany, dystrybucja detaliczna i hurtowa, energetyka oraz sektor użyteczności publicznej i telekomunikacji.