Tak znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży w naszej części Europy powinna cieszyć szczególnie zarząd grupy zwłaszcza, ponieważ wzrosty uzyskano mimo negatywnego wpływu kursów walut w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nasz region (obok Polski to także Węgry, Rumunia, Rosja i Ukraina) i rynek azjatycki (Chiny i Tajwan) zwiększyły także swój udział w przychodach grupy: z 21 do 24 proc.
Zysk netto Auchan zmalał w 2009 r. o 9,1 proc. do 661 mln euro. Jednak, EBITDA wzrosła znacząco (o 3,9 proc.) do 2,35 mld euro, co odpowiada 5,9 proc. skonsolidowanych przychodów w porównaniu z 5,7 proc. w 2008 roku.

Skonsolidowane przychody netto hipermarketów wzrosły o 0,9 proc. do 31,7 mld euro, mimo negatywnego wpływu kursów walut i cen benzyny. Przy stałych kursach wymiany, z wyłączeniem paliw, przychody wzrosły o 4,7 proc. dzięki ekspansji i stabilnej sprzedaży w sklepach wcześniej istniejących. Liczba hipermarketów przekroczyła w 2009 r. 500 – w ub.r. otwarto 47 nowych placówek, w tym 13 w Europie Środkowej i Wschodniej.

Skonsolidowane przychody netto supermarketów spadły o 3,2 proc. do 6,6 mld euro. Jak wyjaśnia zarząd, wpływ na to miał spadek wydatków konsumpcyjnych i obniżki cen detalicznych związanych z pozycjonowaniem Simply Marketów. Rebranding tej sieci został zakończony we Francji, w Hiszpanii i Polsce, trwa nadal we Włoszech.

Pierwszy hipermarket Auchan w Polsce został otwarty w maju 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą. W roku 2009 – Auchan Polska posiada 21 Centrów Handlowych, oraz 50 proc. udziałów w zarządzanych przez firmę Schiever Polska 4 Centrach Handlowych, otwartych pod szyldem Auchan (Legnica, Wałbrzych, Racibórz i Zielona Góra). W przygotowaniu są kolejne obiekty. Największy hipermarket, Auchan Wola w Warszawie, ma powierzchnię prawie 18 tys. mkw.