Sieć hurtowni Cash&Carry zanotowała wzrost sprzedaży o 10 proc. osiągając poziom obrotów 2,6
miliarda złotych, przy wzroście sprzedaży „like-for-like” (w stałej liczbie placówek) na poziomie 5,2 proc.
– Otworzyliśmy sześć kolejnych hurtowni oraz praktycznie zakończyliśmy program modernizacji hal. Nasza
sieć Cash&Carry była bardzo konkurencyjna i w ciągu całego roku powiększała swój udział w rynku.
Pod koniec roku dokonaliśmy akwizycji spółki Batna, dzięki której weszliśmy na rynek warszawski, na
którym do tej pory nie byliśmy obecni. Dzięki tej transakcji na koniec roku nasza sieć liczyła 120
hurtowni cash&carry – poinformował Luis Amaral, prezes zarządu Eurocash SA.

Dla KDWT to był bardzo dobry rok dzięki wdrożeniu nowej strategii. – W ciągu 2009 roku wobec
spadającego rynku papierosów, KDWT odważyła się zaprzestać sprzedaży do dużych sieci
detalicznych. Spółka skoncentrowała się na dalszej poprawie obsługi niezależnych sklepów i na
sprzedaży krzyżowej produktów impulsowych. Ta strategia miała negatywny wpływ na wysokość
sprzedaży, ale bardzo korzystnie poprawiła poziom rentowności oraz przepływy pieniężne. KDWT
miała dobry rok i udało jej się znaleźć właściwy sposób funkcjonowania na tym trudnym rynku – podsumowuje Luis Amaral.

Sprzedaż hurtowa do Delikatesów Centrum wzrosła o 27 proc. przy wzroście sprzedaży „like-for-like” na poziomie 4 proc. oraz otwarciu 89 nowych sklepów. – W naszej opinii jest to jeden z najsilniejszych na rynku formatów franczyzowych dla niezależnych sklepów spożywczych dzięki połączeniu jakości obsługi niezależnego detalisty z siłą zakupową i know-how Grupy Eurocash – Luis Amaral.

McLane Polska została podzielona na 3 oddzielne jednostki biznesowe, gdyż poprzedni model
działania okazał się nieefektywny. Obsługa sieci IGA oraz niezależnych sklepów została
zintegrowana w ramach Eurocash Franczyza – jednostki, która dzięki doświadczeniu w obsłudze sieci
Delikatesy Centrum gwarantuje najlepszą jakość obsługi tego segmentu klientów. Ponadto utworzone
zostały dwie nowe jednostki biznesowe – Eurocash Dystrybucja, koncentrująca się na obsłudze stacji
benzynowych oraz Eurocash Gastronomia jako jednostka zaopatrująca sieci restauracji i gastronomię.
Jesteśmy przekonani, że dzięki tym krokom mamy właściwą strukturę, aby być najlepszym dostawcą
w zakresie cen oraz jakości obsługi w każdym z powyższych segmentów.

– W 2009 r. osiągnęliśmy znakomite rezultaty w utrzymaniu odporności naszej firmy na trudną sytuację
makroekonomiczną, utrzymując przepływy gotówkowe oraz poziom konkurencyjności, a co ważniejsze
chroniąc i pomagając naszym klientom w tym trudnym roku. Co bardzo istotne, uważamy że
wchodzimy w rok 2010 w znakomitej formie do dalszego wzrostu i konsolidowania rynku, ponieważ
nasza przewaga nad konkurencją w zakresie jakości i konkurencyjności stała się jeszcze bardziej
widoczna – zapowiada Luis Amaral.