„W I kwartale tego roku udało się nam wypracować satysfakcjonującą sprzedaż i poziom marży handlowej zarówno w segmencie modowym, jak również dyskontowym. Wynika to nie tylko z rozwoju sieci sklepów, ale także ze zwiększenia obrotów w sklepach porównywalnych. Obliczenia wskazują, że nieznacznie przekraczamy założone prognozy” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Jak informuje Redan w komunikacie, poziom sprzedaży sektora modowego zwiększył się o 5 proc. do wartości około 32,5 mln zł. W tym segmencie marka Top Secret zwiększyła sprzedaż w Polsce o 28 proc.
Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 20 proc., która wyniosła zatem ok. 33,1 mln zł.

W I kwartale 2010 roku poziom marży handlowej (przychody ze sprzedaży towarów pomniejszone o koszt sprzedanych towarów) Grupy Kapitałowej Redan wzrósł o 12 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.
Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzn. takich które działały w poszczególnych miesiącach zarówno w bieżącym jak i poprzednim roku) w sektorze modowym wzrosła o 6 proc., a w sektorze dyskontowym – o 9 proc.

Redan SA zajmuje się projektowaniem, produkcją, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Funkcjonuje w ramach Grupy Kapitalowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem i sprzedażą popularnych marek odzieżowych takich jak: Top Secret, Troll, Textilmarket.

Redan SA powstał w 1995 roku. W 2003 roku akcje spółki zostaly dopuszczone do publicznego obrotu na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie. W okresie 2003- 2007 Grupa Kapitalowa Redan przeszła intensywne przekształcenia wewnetrzne realizowane w trakcie bardzo dynamicznego rozwoju. Zostały zmienione kanaly dystrybucji – obecnie ponad 90 proc. przychodów ze sprzedaży realizowanych jest we własnych sieciach detalicznych.