W punkcie informacyjnym Integracji wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje, jak można ułatwić osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom życie zawodowe i społeczne. Będą tam również dostępne bezpłatne materiały informacyjne. – Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jest to wyjątkowa okazja do poszerzenia w naszym społeczeństwie świadomości wartości osób z niepełnosprawnością jako pracowników – mówi Justyna Stańczuk-Sturgólewska, prezes Fundacji Integracja. – Chcielibyśmy wspólnie z Arkadią doinformować wszystkich zainteresowanych o możliwościach powrotu takich osób do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Ważne jest uświadomienie pracodawców, jak bardzo mogą skorzystać zatrudniając osobę z niepełnosprawnością – dodaje.

Współpraca Arkadii z Integracją rozpoczęła się w 2003 roku. W 2004 roku Arkadia została laureatem I edycji konkursu „Warszawa bez barier”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W Arkadii zastosowano rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach. Do ich dyspozycji pozostaje na przykład ponad 60 miejsc parkingowych, w tym 15 miejsc na oddzielonej szlabanem części parkingu, na którą wjechać mogą jedynie osoby posiadające specjalne karty dostępowe. W sumie Centrum przygotowało 200 takich kart. Karty te wydawane są w biurze dyrekcji Arkadii, po okazaniu ważnej „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej” wydawanej przez odpowiednie organy (w Warszawie jest to Biuro Prezydenta m.st. Warszawy).