Reveal Systems – wiodący dostawca Systemów Monitoringu Zintegrowanej Działalności (Integrated Performance Monitoring Systems) – zainstalował FAST-TRACK Pedestrian Counting and Reporting System w nowo otwartym Centrum Handlowym King Cross Leopolis we Lwowie.

W wydanym w związku z tym oświadczeniem zarządu grupy King Cross czytamy, że po sukcesie związanym z wprowadzeniem i nieustanną współpracą z Reveal w King Cross Marcelin w Poznaniu, firma czeka na rozszerzenie funkcjonalności w ramach projektu Leopolis oraz monitoringu na regionalnym i portfelowym szczeblu. – Obie strony czerpią korzyści z zaufania, jakie istnieją zarówno podczas nabycia jak i fazy operacyjnej. A prawdziwe bezpieczeństwo powstaje, gdy pracuje się z partnerami, których się zna – powiedział w odniesieniu do korzyści rozwoju partnerstwa biznesowego z klientami takimi jak grupa King Cross, prezes zarządu Reveal, Russell Edwards.

Reveal Systems wprowadził swoje rozwiązania także w innych głównych centrach handlowych w Europie, takich jak: Złote Tarasy, Galeria Mokotów, Stary Browar, Bonarka, Silesia City Centre, centra M1 i europejskie centra Fashion House.

Reveal oferuje zintegrowane Rozwiązania Mierzenia Działalności (Performance Measurement Solutions) dla centrów handlowych i sprzedawców detalicznych. Dane dotyczące przepływu przechodniów, pojazdów, zarządzania, sprzedaży detalicznej i monitoringu kolejek. Mogą być zintegrowane w jeden zcentralizowany system raportowania pozwalający udziałowcom analizować i potencjalnie polepszać działalność ich własności.