To najlepszy wynik w 19-letniej historii spółki. – Jestem bardzo szczęśliwy, że kilka tygodni po naszym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogę zaprezentować naszym akcjonariuszom tak wspaniałe wiadomości – powiedział Krzysztof Gradecki, prezes zarządu Eko Holding SA. – Udowodniliśmy, że nawet w bardzo trudnym dla światowej gospodarki okresie potrafimy dynamicznie rozwijać się. W 2009 roku skupiliśmy się na porządkowaniu naszej Grupy oraz redukcji kosztów. To, jak widać, przyniosło efekty – podsumował Gradecki.

To nie koniec rekordów. Grupa Eko Holding wypracowała najwyższe w historii przychody ze sprzedaży – 1,202,842.38 mln zł, większe o 15,6 proc. w porównaniu z 2008 rokiem (1,040,263.11 mln zł). EBITDA wyniosła 45,877.64 mln zł, co przekłada się na wzrost o 55,6 proc. w stosunku do 2008 roku (29,486.40 mln zł).

Grupa Eko Holding może również pochwalić się zdecydowanym wzrostem marży brutto, która w 2009 roku osiągnęła poziom 2,15 proc. – to wynik lepszy o ponad 110 proc. w porównaniu do 2008 roku.
Działalność Grupy Eko Holding koncentruje się w obszarach sprzedaży detalicznej i hurtowej. W skład firmy wchodzi blisko 220 sklepów Eko, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Sieć Eko posiada wiodącą pozycję na rynku sprzedaży detalicznej w południowo-zachodniej Polsce. Do Eko Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna, lider hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych w kraju.