Strata operacyjna wyniosła 80,82 mln zł wobec 10,03 mln zł zysku rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 93,82 mln zł straty.

Jak informował Retailnet.pl, będąca w upadłości spółka Monnari w IV kwartale 2009 roku skupiła się na przygotowaniu założeń układowych, negocjacjach z głównymi wierzycielami oraz kompletowaniu dokumentów do sądu w celu przekształcenia upadłości obejmującej likwidację majątku w likwidację z możliwością zawarcia układu. W wyniku podjętych działań, w dniu 22 stycznia br. Sąd zmienił postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku na upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Ustanowił też zarząd własny co do całości jego majątku, odwołał syndyka masy upadłości Grzegorza Pawlaka i ustanowił go nadzorcą sądowym – poinformowała firma Monnari w najnowszym raporcie.

W tym roku rynek zelektryzowała informacja o rezygnacji Grzegorza Winogradskiego ze stanowiska prezesa Monnari. Kurs spółki spadł po tym wydarzeniu o 5,71 proc. Były prezes zapewniał, że rezygnacja nie zniweczy planów spółki, choć to jego nazwisko zapewniło poparcie banków.

Firma Monnari powstała 12 lat temu. Jej założycielami był Marek Banasiak i jego zona Anna oraz Mirosław Misztal. W roku 2002 Monnari sp. Zo.o. została przekształcona w spółkę akcyjną. Pierwotne plany wspólników zakładały stworzenie sieci 300 sklepów w całej Europie. Kłopoty zaczęły się na koniec 2008 roku, wraz z nadejściem kryzysu.

Firma szyła ubrania dla kobiet powyżej 30. roku życia. Aktywnych, lubiących bawić się modą, chcących jednocześnie czuć się elegancko.