EBITDA wzrosła w bieżącym roku 2,5-krotnie, zaś zysk operacyjny przeszło 5-krotnie. – Miniony rok pomimo nienajlepszych warunków rynkowych, zwłaszcza w pierwszej połowie tego okresu, oceniamy dobrze. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię, która zakłada stworzenie kluczowej spółki na polskim rynku handlu FMCG – mówi Andrzej Wojciechowicz, prezes zarządu Bomi SA.

Rok 2009 był pierwszym pełnym rokiem działalności Grupy Bomi w nowym, poszerzonym o Rast i Rabat Pomorze, składzie. W wyniku rozwoju organicznego sieć placówek grupy powiększyła się o 5 kolejnych sklepów o łącznej powierzchni ponad 7 tys. mkw. Do sieci działających na zasadzie pełnego franchisingu dołączyło w ciągu roku 14 placówek, z czego połowa w ostatnim kwartale. Rozpoczęto również pracę nad budową struktury holdingowej, centralizacją procesów i inkorporacją spółek.

– Rok 2009 upłynął w naszej Grupie pod hasłem rozwoju organicznego. W tym roku zamierzamy natomiast skupić się na przejęciach. O podpisaniu pierwszej przedwstępnej umowy nabycia spółki z branży, czyli Centrum Dystrybucja sp. z o.o. w Łodzi, już poinformowaliśmy. W dalszym ciągu prowadzimy również rozmowy, które w niedalekiej przyszłości zaowocować mogą dalszym rozszerzeniem składu Grupy Bomi – wyjaśnia Andrzej Wojciechowicz.

Stabilny rozwój Grupy Bomi został doceniony przez instytucje finansowe. W ostatnim czasie do grona znaczących akcjonariuszy spółki dołączyły dwaj nowi inwestorzy instytucjonalni – Generali OFE oraz Aviva OFE. – W chwili obecnej aż pięć instytucji finansowych posiada przeszło 5 proc. głosów na WZA Bomi. Są to oprócz Avivy i Generali także Dom Maklerski IDMSA, Pioneer Pekao Investment Management oraz BPH TFI. Takie zainteresowanie profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego świadczy moim zdaniem o jednym – Grupa Bomi rozwija się w dobrym kierunku i zdaniem inwestorów instytucjonalnych zaangażowanie w akcje Spółki powinno przynieść w najbliższej przyszłości oczekiwaną stopę zwrotu – wyjaśnia Andrzej Wojciechowicz.

Grupa Kapitałowa Bomi jest jednym liderów polskiego rynku sieci delikatesów i supermarketów typu premium. Firma posiada własne zaplecze dystrybucyjne. Grupa Bomi powstała poprzez połączenie spółki P.P.H. Bomi SA ze spółką Rast SA oraz poprzez przejęcie 95 proc. akcji w spółce Rabat
Pomorze SA. Grupa posiada obecnie 69 sklepów delikatesowych i supermarketów w 19 miastach Polski. Dodatkowo 50 placówek w systemie pełnej franczyzy, a także 1,524 sklepy partnerskie połączone w ramach sieci „Sieć 34” oraz „eLDe”. Dystrybucja prowadzona jest w spółkach Rabat Pomorze SA oraz Curyło-Asterix SA.