Rozmowy między miastem i właścicielem budynku trwały od blisko dwóch lat. Ostatecznie udało się wygospodarować 200 mkw. na nową siedzibę galerii. To sala na parterze z wejściem od strony ul. Obrońców Pokoju. Zachęta przeniesie się tam z ul. Rybnej – czytamy w Dzienniku Wschodnim.

Właściciel Plazy sam przeprowadził prace wykończeniowe i adaptacyjne. Wyłożył na ten cel. ok. 350 tys. zł. – Obiekt udało się wreszcie przekazać i wszystkie strony są zadowolone – zapewnia Sławomir Kosiorkowski z firmy Klepierre, do której należy CH Plaza. – Nie ma już żadnych przeszkód, by Zachęta mogła się wprowadzić. Oficjalne otwarcie galerii nastąpi 8 maja. Działalność pod nowym adresem zainauguruje wystawa prac Grzegorza Kowalskiego z warszawskiej ASP i jego studentów z tzw. "Kowalni" – podaje Dziennik Wschodni.

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zainaugurowało swoją działalność 18 września 2005 roku. Nawiązuje do dziewiętnastowiecznych tradycji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które powstało w 1860 roku jako obywatelska inicjatywa otoczenia opieką sztuk dla obopólnej korzyści – społeczeństwa i artystów. Lubelska Zachęta powstała w ramach Narodowego Programu Kultury Znaki Czasu powołanego przez Ministra Kultury RP Waldemara Dąbrowskiego. Inicjatorem powołania Towarzystwa był lubelski przedsiębiorca i poseł na Sejm RP, Janusz Palikot.

Centrum Handlowo – Rozrywkowe Lublin Plaza – jedyne centrum na Lubelszczyźnie łączące funkcję handlową i rozrywkową. Fimą zarządzającą jest Segece Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.