Agnieszka Mielcarz, dyrektor Centrum Handlowego Forum Gliwice

W czasie kryzysu informacja o liczbie odwiedzających stała się bezcenna tak dla zarządców obiektów handlowych, jak i najemców. Co więcej, ci ostatni zaczęli wymuszać na administratorach montaż systemów obrazujących te dane.
– Systemy służące do zliczania odwiedzających są miernikiem efektywności prowadzonych przez zarządcę działań. To właśnie po stronie zarządcy lub właściciela leży obowiązek zapewnienia najemcom centrum optymalnych warunków dla prowadzenia działalności handlowej – wyjaśnia Mielcarz.

– W naszym centrum system zliczania klientów pracuje w oparciu o cyfrowy rejestrator VS-PeCo. Narzędzie to składa się z kamer zamontowanych nad wszystkimi wejściami do obiektu, które wraz z rejestratorami umożliwiają zliczanie odwiedzających. Ważna jest bezobsługowość systemu, przez co zebrane informacje w żaden sposób nie są poddawane niepowołanym modyfikacjom. To bardzo istotne w przypadku centrum handlowego, gdyż na podstawie wygenerowanych informacji podejmuje się szereg istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania obiektu i planowania akcji marketingowych – podkreśla Mielcarz.

Forum jest pierwszym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w mieście, zlokalizowanym w samym jego centrum. Znajduje się w obrębie ulic Traugutta, Witkiewicza i Lipowej, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego. Na terenie Forum znajduje się m. in.: 140 sklepów i punktów usługowych, hipermarket Carrefour oraz 13-ekranowe Cinema City. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania Centrum Handlowego jest ponad pół miliona konsumentów. Forum położone jest w sercu jednego z najprężniej rozwijających się miast Śląska, w odległości 15 minut od największego węzła autostradowego w Europie Środkowej, węzła drogowego Gliwice – Sośnica.