Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w kwietniu 2010 roku wyniosły 6,75 mln złotych i były niższe od osiągniętych w kwietniu roku ubiegłego o 7,2 proc.

Narastające jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – kwiecień 2010 wyniosły 12,45 mln złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 38,6 proc.
„Obecny wzrost miesięcznej sprzedaży Euromark Polska SA został osiągnięty dzięki bardzo dobremu przyjęciu przez klientów produktów z kolekcji Wiosna/Lato 2010. W głównej mierze została poszerzona kolekcja produktów marki CampuS poprzez zróżnicowanie kategorii produktów oraz wprowadzenie do niej nowych modeli” – podał zarząd firmy w komunikacie.

Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – kwiecień 2010 były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,5 proc.
„Spadek sprzedaży skonsolidowanej spowodowany był głównie zamknięciem spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Wyjąwszy wpływ, jaki niosło za sobą powyższe zamknięcie, Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 44,5 proc. w skali miesiąc do miesiąca oraz 39,8 proc. narastająco” – czytamy dalej.

Jak informowaliśmy wcześniej, w ostatnim kwartale roku obrotowego 2009/2010, który zaczął się w lutym 2009 roku, Euromark – firma handlująca odzieżą i sprzętem turystycznym pod markami Campus i Alpinus, zarobiła na czysto ponad 3,7 mln zł. Euromark nie zdołał jednak odrobić strat z początku roku. Ostatecznie zakończył go ze stratą netto na poziomie nieco ponad 1 mln zł (w poprzednim roku było na minusie 2,1 mln zł), przy 111,7 mln zł obrotów (108,9 mln zł rok wcześniej).