Jak czytamy w komunikacie, GTC będzie kontynuować ekspansję w sektorze centrów handlowo-rozrywkowych. Spółka zawarła wstępną umowę joint venture z Polnordem na wybudowanie centrum w Wilanowie.

GTC będzie miała 50-proc. udział w tym przedsięwzięciu. Podpisanie ostatecznej umowy oczekiwane jest do końca maja br.
W tym roku GTC wykorzystała okazję do konsolidacji swoich aktywów w Rumunii, zwiększając z 50 do ok. 70 proc. udział w inwestycjach w średniej wielkości centra handlowe w tym kraju (w miastach Buzau, Suceava, Piatra Neamt).

Avenue Mall budowane w Osijek w Chorwacji pozyskało 40 mln euro finansowania
z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, na które składa się zakup 20 proc. udziałów oraz pożyczka w konsorcjum z Raiffeisen Zentralbank.

Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły do 6,5 mln euro (z 23,7 mln euro w I kwartale 2009 r.), jako efekt mniejszej liczby ukończonych i oddanych do użytku w tym okresie mieszkań, co jest typowym zjawiskiem w cyklu inwestycji mieszkaniowych. Strategia GTC przewiduje ograniczenie aktywności w sektorze mieszkaniowym i skoncentrowanie się na inwestycjach biurowych i komercyjnych.

Zysk operacyjny w I kwartale 2010 roku wyniósł 18,5 mln euro (wobec 33,1 mln euro rok wcześniej) – Spółka nie wykazała zysków z wyceny portfela nieruchomości w 2010 roku. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 4 mln euro (wobec 4,4 mln euro w I kw. 2009) .

Strategia GTC odzyskiwania zainwestowanego kapitału realizowana jest poprzez sprzedaż wybranych aktywów. Wykorzystując zwiększający się popyt na wysokiej jakości nieruchomości w Polsce, w maju br. Spółka podpisała list intencyjny z międzynarodowym inwestorem w sprawie sprzedaży dwóch budynków biurowych w Warszawie o łącznej powierzchni 27 000 mkw. – Nefryt i Topaz. Transakcja przyczyni się do dalszej poprawy płynności i wskaźników finansowych GTC.

Ostateczne zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu „due diligence” oraz od uzyskania zgody statutowych organów obu stron. Sfinalizowanie sprzedaży planowane jest na koniec czerwca 2010 roku.

Uzgodniona wartość transakcji została ustalona w oparciu o cenę około 3000 euro za metr kwadratowy netto, przy stopie kapitalizacji w wysokości 7,0-7,2 proc. bazującej na aktualnych przychodach z wynajmu.