W 2010 roku ma zostać otwartych siedem nowych salonów, w 2011 roku osiem nowych salonów. – Nowe placówki umiejscawiane będą przede wszystkim w istniejących już galeriach handlowych, dzięki czemu koszt ich otwarcia będzie niższy. Celem rozszerzenie własnej sieci salonów firmowych jest uzyskanie dwukrotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży do końca 2011 roku – podała spółka w raporcie.

Pod koniec ub.r. Próchnik miał 21 punktów sprzedaży detalicznej, w tym: 12 salonów firmowych, 7 salonów firmowych wyprzedażowych oraz 2 sklepy partnerskie.

W pierwszym kwartale 2010 roku spółka Próchnik SA osiągnęła 7.543 tys. zł. przychodów ze sprzedaży, w porównaniu z 7.625 tys. zł w I kwartale 2009 roku. W okresie od 01.01.2010 roku do 31.03.2009 roku firma miała stratę netto na poziomie -1.932 tys. zł , w porównaniu do straty netto na poziomie 1.275 tys. zł w analogicznym okresie ub.r.

Jak informował Retailnet.pl, przychody netto ze sprzedaży spółki Próchnika SA za cztery kwartały 2009 roku wyniosły 28 488 tys. zł wobec 36 549 tys. zł w 2008 roku. Firma miała stratę z działalności operacyjnej (3 169 tys. zł) w porównaniu do straty w wysokości 2 936 tys. zł rok wcześniej.
Strata netto sięgnęła 3 230 tys. zł wobec 5 187 tys. zł w 2008 roku.

Oferta sklepów jest skierowana do mężczyzn dysponujących dochodami średnimi i wyższymi, pracowników biurowych średniego i wyższego szczebla w dalszej kolejności do klientów poszukujących odzieży wizytowej i weekendowej. Asortyment dla mężczyzn to: kurtki, płaszcze, garnitury, marynarki, spodnie, koszule, spinki do koszul, paski, krawaty, szaliki i skarpety. Do klientów spółka dociera m.in. przez media oraz uruchomiony w I kwartale 2009 roku program lojalnościowy (Próchnik Club) i związane z nim atrakcyjne promocje dla klientów.