W latach 2010-2012 spółka chce zainwestować 500 mln zł.

– Wchodzimy na giełdę z dwóch powodów. W latach 2010-2012 zamierzamy zrealizować program inwestycyjny o wartości ok. 500 mln zł. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w realizacji tego celu – mówi Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress SA.

– Drugi, niemniej ważny z naszego punktu widzenia powód, to chęć zwiększenia znajomości firmy i jej prestiżu, co wiąże się ze statusem spółki publicznej. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości komercyjnych zapracowaliśmy sobie na zaufanie swoich partnerów i na tym fundamencie zbudowaliśmy sukces Rank Progress. Teraz chcemy rozwijać go na większą skalę – dodaje.

Prospektem emisyjnym objętych jest 4.643.130 akcji serii C. Spółka chce dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym także 16.250.960 akcji serii B. Oferującym akcje spółki będzie Dom Maklerski IDM.

– Rank Progress to spółka o specjalizacji w atrakcyjnym obszarze rynku, której modelu biznesu pozwala na uzyskiwanie dobrych, stabilnych wyników finansowych, w dużej mierze uniezależnionych od wahań koniunktury. Jestem przekonany, że zostanie to docenione przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – dodaje Jan Mroczka.

W połowie kwietnia spółka informowała, że chce zadebiutować na GPW w czerwcu. Spółka prognozuje, że w 2010 roku będzie miała 166,5 mln zł przychodów i 157,2 mln zł zysku netto, w 2011 ma to być odpowiednio 77,2 mln zł i 124 mln zł, a w 2012 roku 133,9 mln zł i 89,2 mln zł. Z kolei szacunki za 2009 rok mówią o 143,7 mln zł przychodów i 73,9 mln zł zysku netto.

Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską, realizującą projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.