W 2009 roku Carrefour Polska mimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej i spadku koniunktury na rynku, zanotował całkowite obroty w wysokości 8,194 mld zł, co stanowi wzrost o 2,8 proc.
 

– Bardzo dobry początek 2010 roku to wynik reform, które Carrefour wporwadził w połowie ubiegłego roku. Teraz te działania zaczynają przynosić owoce – komentuje wyniki Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska. – W ubiegłym roku, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, umocniliśmy swoją poazycję na rynku, a w drugiej połowie roku odnotowaliśmy wzomożoną falę klientów. Jest to efekt m.in. nowej polityki promocyjnej Carrefour, szczególnie działań w dziale produktów świeżych. Nasza startegia było wprowadzenie produktów o najniższej cenie dosostowanych do klientów o małej sile nabywczej – dodaje Jean Anthoine.

W czwartym kwartale 2009 roku obroty Carrefour wzrosły o 6,7 proc. i wyniosły 2,608 mld złotych. Dobre wyniki Carrefour Polska z ostatniego kwartału poprzedniego roku wskazują na poprawę koniunktury i są rezultatem wielu konkretnych działań przeprowadzonych przez firmę.
Firma powiększyła udział w rynku oraz zwiększyła powierzchnię sprzedaży, otwierając nowe hipermarkety w Kłodzku, Jastrzębiu, Oświęcimiu oraz Nowym Sączu, a także supermarkety Carrefour oraz osiedlowe sklepy franczyzowe. Sieć Carrefour ocenia rok 2009 pozytywnie.

W drugiej połowie 2009 r. i w pierwszym kwartale 2010 r. Carrefour Polska podjął szereg przedsięwzięć, których głównym celem było wzmocnienie pozycji rynkowej sieci oraz poprawa wyników finansowych. – Wprowadzenie zarządzania multiformatowego, pozyskanie nowego asortymentu produktów o bardzo niskich cenach czy wprowadzenie nowej koncepcji promocji, wspólnej dla super i hipermarketów, miały znaczący wpływ na wzrost obrotów i wypracowanie pozytywnych wyników firmy. Wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. potwierdzają, że Carrefour jest na drodze wzrostu, a jego sytuacja w Polsce jest solidna i stabilna – podsumowuje Jean Anthoine.