– Łącznie w latach 2010–2013 w Rzeszowie pojawić się może 100–160 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, w zależności od tego, które z planowanych obiektów zostaną ukończone – informuje Ewa Derlatka-Chilewicz z DTZ.

Wśród największych inwestycji planowanych w Rzeszowie są dwie śródmiejskie galerie Millenium Hall i City Center. Plany inwestycyjne w mieście ma także Ikea, a podmiejską inwestycję Bella Dolina zapowiada Mayland. – Wszystkie te projekty charakteryzuje duża skala przedsięwzięcia i realizacja wszystkich w relatywnie krótkim okresie może prowadzić do nasycenia rynku i silnej konkurencji w walce o najemców – podsumowuje Ewa Derlatka-Chilewicz.

Rynek powierzchni handlowych w Rzeszowie ma kilka charakterystycznych cech, które odróżniają go od rynków innych dużych miast i aglomeracji w Polsce. Do najważniejszych wyróżników należy m.in. niewielka różnorodność rynku pod kątem istniejących formatów. – W Rzeszowie brakuje na przykład na większą skalę parków handlowych. W mieście nie ma także dużego centrum handlowego o regionalnym charakterze – uważa Derlatka-Chilewicz.
 
Stolicę Podkarpacia zamieszkuje 172, 8 tys. mieszkańców. Miasto pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego i kulturalnego w Polsce południowo-wschodniej. Rzeszów posiada międzynarodowy port lotniczy i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny ukierunkowany na przemysł wysokotechnologiczny. W mieście znajdują się duże państwowe uczelnie wyższe tj. Uniwersytet Rzeszowski (z 12 wydziałami) i Politechnika Rzeszowska oraz kilka prywatnych m.in.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, będąca jedną z największych niepublicznych uczelni w kraju.