– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad nowo utworzoną spółką prawa luksemburskiego, która w dniu zamknięcia zamierzonej koncentracji będzie sprawować wyłączną kontrolę nad 14 spółkami zależnymi Central European Distribution Corporation (CEDC), tj: Damianex; Astor; Dako-Galant Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne; Delikates; Miro; MTC; Multi-Ex; Onufry Panta-Hurt; Polskie Hurtownie Alkoholi, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi ‚Agis’; Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego; Saol Dystrybucja oraz Premium Distributors – czytamy w komunikacie.

Producent alkoholi CEDC miał 11,50 mln USD (czyli 0,17 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą) skonsolidowanego zysku netto według standardów U.S. GAAP i wyłączając działalności zaniechane w I kw. 2010 roku wobec 90,90 mln USD straty rok wcześniej (1,90 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą).

Zysk Eurocashu w pierwszym kwartale 2010 r. wzrósł o 27,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. Spółka miała w pierwszym kwartale 2010 r. 13,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok temu zysk ten wyniósł 10,55 mln zł. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,27 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1540,63 mln zł wobec 1486,61 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 5,00 mln zł zysku netto wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.