Centrum handlowe ma być ogólnodostępnym miejscem, zintegrowanym z otoczeniem, w którym mieszkańcy chętnie spędzają czas. Przestrzenią publiczną powinien być także teren wokół galerii. Stanie się tak, gdy zostanie optymalnie zagospodarowany, by był atrakcyjną częścią miasta.

Przyjazne otoczenie
Planowanie przestrzeni wokół centrum handlowego jest równie ważne, jak projektowanie samego budynku. Należy nawiązać „dialog” między obiektem a jego otoczeniem i tkanką miasta.
Za poszukiwanie optymalnych rozwiązań odpowiadają architekci, przy czym projektowaniem otoczenia galerii handlowej powinni zająć się architekci krajobrazu. Każdy teren do zagospodarowania posiada swój specyficzny klimat, na który składa się wiele czynników, które architekci krajobrazu powinni dostrzec i wyodrębnić. Następnie muszą określić, jakie cechy najlepiej wyrażą specyfikę inwestycji i miejsca. To punkt wyjścia, na którym należy oprzeć projektowanie. Takie podejście gwarantuje wykreowanie „dobrego miejsca”, które pozostanie z miastem w symbiozie, a dla użytkowników galerii będzie „przyjazną przestrzenią”.

Sprawny architekt
Inwestorzy nowych centrów handlowych powinni zrozumieć, że otoczenie centrum handlowego może pełnić niezwykle ważną rolę – może skutecznie zapraszać do odwiedzenia obiektu. Duński urbanista Jan Gehl w swojej książce „Życie między budynkami” zwrócił uwagę, że „ludzie i ich aktywność przyciągają innych ludzi”. Należy zatem sprawić, żeby zainteresowali się daną przestrzenią i chcieli w niej przebywać, „przyciągając” innych.
Sprawny architekt krajobrazu poradzi sobie z takim zadaniem i uwzględni takie czynniki, jak: dopasowanie elementów krajobrazu do kubatury budynków, wykreowanie wnętrz w przestrzeni, odpowiednie ich ulokowanie, stworzenie punktów aktywizacji, np. miejsca zgromadzeń, na którym mogą odbywać się występy artystyczne, optymalne zaplanowanie liczby siedzisk czy też przemyślane rozwiązania komunikacyjne. Przestrzeń, która będzie atrakcyjna i użyteczna dla mieszkańców, z pewnością zainteresuje wiele osób – potencjalnych klientów centrum handlowego.

Mała architektura
Ważną rolą w kreowaniu otoczenia centrum handlowego odgrywają elementy małej architektury. Zazwyczaj oczekuje się od nich przede wszystkim wartości użytkowej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu estetyki. To tłumaczy popularność katalogów małej architektury i standardowych rozwiązań. Dzięki nim można tworzyć przestrzeń poprawną, jednak najczęściej pozbawioną niepowtarzalnych cech. Mała architektura ma nie tylko pasować, ale także współgrać z resztą terenu i zabudową. Dlatego z reguły niestandardowe elementy lepiej wpisują się w dane miejsca. Im bardziej są wyjątkowe, niepowtarzalne, a mniej „katalogowe”, tym łatwiej stają się charakterystyczne, rozpoznawalne i kojarzone z danym miejscem. Uaktywnia się ich funkcja skupiająca uwagę. Dotyczy to również architektonicznych form przestrzennych, które mogą być i atrakcyjne, i użyteczne, np. można na nich usiąść. Mała architektura tworzy zatem „ducha miejsca” i… przyciąga klientów. Ten efekt unikatowości wydaje się być szansą dla inwestorów, o której należy pamiętać.

Zieleń dodaje prestiżu
Deweloperzy już dawno zrozumieli, że nic tak nie przyciąga uwagi klientów, jak podkreślenie zielonego charakteru osiedla. W miejskiej dżungli tworzenie „zielonych oaz” przynosi wymierne korzyści – pozwala sprzedać mieszkanie.
Zieleń jest elementem każdego projektu budowlanego, ale jeśli zostanie potraktowana poważnie przez inwestora, jej koszty szybko się zwrócą. Stwierdzenie, że dodaje prestiżu inwestycji jest jak najbardziej na miejscu, ale nie można zapominać, że zieleń wokół obiektu handlowego daje zarówno zalety natury ekologicznej – pozwala zminimalizować efekt wysp ciepła w mieście, jak i natury praktycznej – daje choćby tak upragniony w okresie letnich upałów cień.
Odpowiednio dobrany charakter zieleni różnicuje krajobraz, podkreśla dane miejsce albo zespala je z otoczeniem. Poprzez umiejętne zastosowanie środków artystycznych – takich jak forma, barwa czy gabaryty możemy wpłynąć na odbiór otoczenia zgodny z oczekiwaniami projektanta.
Zieleń zaprojektowana w sposób prosty, formalny, oficjalny doda miejscu wytworności i prestiżu. Z pewnością sprawdzi się w tam, gdzie roślinność ma stanowić element towarzyszący, a nie skupiający na sobie swoją uwagę i dobre tło do odbioru innych elementów.
Natomiast zieleń zaprojektowana w sposób mniej formalny – przy użyciu miękkich linii, owali, okręgów, braku symetrii – pozwoli na uzyskanie efektu przyjaznego miejsca, który zespoli krajobraz. Roślinność tak zaplanowana sprawdzi się w planowanych miejscach zgromadzeń (punktach spotkań, placach, skwerach z siedziskami).
Zieleń co prawda wymaga pielęgnacji, ale w rachunku zysków i strat, w perspektywie czasu, inwestycja w dobrze zaprojektowaną zieleń przynosi dobry efekt.

Nowa jakość
W ostatnich latach w Polsce powstało kilka centrów handlowych, w których inwestorzy postawili nie tylko na dobrą, niebanalną architekturę samego budynku, ale też przestrzeń otaczającą obiekt. Warto wymienić łódzką Manufakturę, poznański Stary Browar czy lubińską Cuprum Arenę. Te centra są kompleksami handlowo-rozrywkowymi, których otoczenie wpisuje się w funkcje obiektu, a właściwie je dopełnia. Widać tu staranność w projektowaniu otoczenia i próby nadania nowej jakości, zgodnej ze światowymi i europejskimi trendami. Można zauważyć tendencję, żeby w otoczeniu centrum umiejscowić element wodny – fontannę. Podobnie jest ze stosowaniem zróżnicowanych materiałów na nawierzchni czy elementach małej architektury. Nie dziwi już użycie drewna egzotycznego, stali korteńskej czy nierdzewnej. Łatwiej jest też przekonać inwestora do użycia w nawierzchni kamienia naturalnego zamiast kostki betonowej. Przedsiębiorcy zrozumieli, że prestiż centrum nie zależy tylko od jakości architektury, ale też elementów, za które odpowiada architekt krajobrazu.
Na świecie współpraca architekta krajobrazu z architektem jest czymś naturalnym, w Polsce to wciąż nowość, choć to się zmienia. Coraz więcej biur architektonicznych współpracuje z architektami krajobrazu, często na wyraźną sugestię inwestora. Świadczy to niewątpliwie o tym, że świadomość inwestorów centrów handlowych wzrosła, a odpowiedzialność za przestrzeń wokół obiektu staje się faktem. Dzieje się to z pożytkiem nie tylko dla centrum, ale też podnosi jakość życia mieszkańców i zwiększa estetykę miasta.