Aktywność na rynku najmu jest nadal niewielka we wszystkich podsektorach rynku nieruchomości handlowych, choć obserwuje się znaczny popyt ze strony najemców wielkopowierzchniowych. Coraz więcej najemców decyduje się na renegocjację dotychczasowych umów najmu, wzrasta znaczenie zachęt w przypadku nowych umów. Stawki czynszów przy głównych ulicach handlowych utrzymały się na stabilnym poziomie we wszystkich większych miastach. Czynsze w parkach i centrach handlowych odnotowały nieznaczny spadek. Dla centrów handlowych był to piąty kolejny kwartał spadkowy, w najlepszych lokalizacjach stawki czynszu obniżyły się o prawie 6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Polska regionalnym liderem
W 2009 roku w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej oddano do użytku mniej centrów handlowych niż w 2008 roku i tylko Polska oraz Słowacja odnotowały wzrost ich liczby. Jednak w latach 2010 i 2011 wielkość ukończonej powierzchni zdecydowanie się zmniejszy, co wiąże się z trudnościami z pozyskaniem finansowania oraz koncentracją popytu na powierzchnie w najlepszych obiektach zlokalizowanych w największych miastach.
Ruch w inwestycjach
W pierwszym kwartale 2010 roku ożywiła się aktywność na rynku inwestycyjnym. W tym okresie łączna wartość transakcji przekroczyła 530 mln euro i była ponad dwukrotnie wyższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Polska jest postrzegana jako kraj o najmniejszym ryzyku w regionie, a dobre wyniki gospodarcze oraz poziom oferowanych cen przyciągają uwagę inwestorów. Największym zainteresowaniem cieszą się obiekty w najlepszych lokalizacjach. W pierwszych trzech miesiącach 2010 roku mieliśmy do czynienia m.in. z przejęciem przez Unibail-Rodamco dwóch warszawskich centrów handlowych Arkadia i Wileńska.
Co dalej
Popyt wśród najemców utrzyma się na dość stabilnym poziomie i będzie skupiać się na najlepszych lokalizacjach. W krótkim okresie najwyższe czynsze przy głównych ulicach handlowych i za powierzchnie w parkach handlowych nie ulegną większym zmianom. Jednak w miastach takich, jak Łódź, Trójmiasto i Wrocław konkurencja pomiędzy centrami handlowymi jest nadal silna i z tego względu stawki czynszu mogą znaleźć się pod większą presją spadkową.