Salony sprzedaży będą miały powierzchnię: 80 mkw., 118 mkw. oraz 115 mkw. i będą znajdowały się na obszarze województwa wielkopolskiego. Franczyzodawca powierzył franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek TUP-TUP i HOOP.

"Termin przygotowania lokalów sklepowych, dostosowania ich wyposażenia, zatowarowania i uruchomienia sprzedaży planowany jest sukcesywnie: w ostatnim tygodniu czerwca 2010 roku, w pierwszym tygodniu lipca 2010 roku oraz w pierwszym tygodniu sierpnia 2010 roku" – informuje spółka.

Jak czytamy dalej na podstawie każdej z przedmiotowych umów franczyzobiorca ma prawo używania nazwy – znaku firmowego spółki oraz znaków towarowych TUP-TUP i HOOP w celach reklamowych związanych z realizacją umów.

Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony z zachowaniem możliwości ich rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a także ich rozwiązania bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w treści umów.

Hurtimex jest producentem odzieży dziecięcej i młodzieżowej. Powstał w 1990 roku. Korzysta z usług kilku firm konfekcyjnych w Polsce, część produkcji zleca na Daleki Wschód. Firma posiada własne studio projektowe.

Hurtimex informował wcześniej w założeniach do strategii na lata 2010-2011, że w celu budowy sieci multibrandów chce nawiązać współpracę z firmami z branży odzieży dziecięcej o przychodach 10-60 mln zł i stworzyć grupę firm o przychodach rzędu 100 mln zł. Nie wyklucza też współpracy handlowo-kapitałowej z producentami odzieży dla dorosłych.