Carrefour zaangażował się w niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez powódź organizowaną przez Caritas w Polsce. W ramach pomocy zakupi specjalistyczny sprzęt do usuwania skutków powodzi o wartości 650 000 zł. Są to osuszacze i myjki pod ciśnieniem, niezbędne do doprowadzenia do porządku domów i gospodarstw będących w zasięgu klęski.

Przekazanie sprzętu powodzianom będzie koordynowane przez lokalne Caritas diecezjalne, które posiadają dokładną wiedzę na temat osób najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu. Pomoc Carrefour trafi do mieszkańców terenów dotkniętych powodzią w okolicach: Sandomierza, Ciechanowa, Radomia, Tarnowa, Krakowa, Katowic, Bielska-Białej, Gliwic, Włocławka, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa, Częstochowy, Przemyśla i Płocka. Powodzianie, którym pilnie potrzebny jest sprzęt osuszająco-czyszczący, powinni zgłaszać się bezpośrednio do diecezjalnych oddziałów Caritas.

„Tegoroczna powódź wyrządziła w Polsce ogromne szkody. Dla wielu tysięcy rodzin był to prawdziwy kataklizm, który odebrał im często dorobek całego życia. Dyrekcja Carrefour Polska natychmiast zwróciła się do Fundacji Carrefour z prośbą o zaangażowanie w pomoc dla powodzian w naszym kraju. Dzięki temu otrzymaliśmy kwotę ponad 650 000 zł, która w całości zostanie przekazana na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu potrzebnego do osuszania oraz czyszczenia domów z osadów naniesionych przez wodę. Pieniądze przekazujemy dla Caritas Polska, który przekaże urządzenia do najbardziej potrzebujących rodzin w zalanych przez powódź miastach” – mówi Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

„Szacujemy, że w ostatniej powodzi zostało zniszczonych lub uszkodzonych około 19 tysięcy domów i budynków gospodarczych, a bezpośrednio dotkniętych powodzią zostało co najmniej 70 tysięcy osób. Aby myśleć o ponownym zamieszkaniu w zalanych domach, w pierwszej kolejności trzeba oczyścić i osuszyć wszystkie zalane pomieszczenia. Fala powodziowa zostawiła po sobie ogrom zniszczeń i nieczystości, które stanowią duże zagrożenie higieniczne. Dopiero po ich usunięciu powodzianie będą mogli wrócić do swoich domów. Fundacja Carrefour jest organizacją, która dla ratowania powodzian przekazała największą, jednorazową kwotę, którą w całości przeznaczymy na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, niezbędnego do osuszania i oczyszczania zalanych gospodarstw domowych” – powiedział ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Dodatkowe działania związane z pomocą dla powodzian są prowadzone przez poszczególne placówki handlowe Carrefour. Dyrektorzy niektórych sklepów znajdujących się w regionach bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi, organizują zbiórki najbardziej potrzebnych artykułów, które następnie są przekazywane lokalnym ośrodkom pomocy, takim jak lokalne oddziały PCK, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Urzędy Miasta oraz Gminy. Zbiórki darów były lub są aktualnie prowadzone w sklepach Carrefour m.in. w: Gliwicach, Kozienicach, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Puławach, Kaliszu, Kłodzku, Głogowie, Jaworznie i Skierniewicach.