Narastająco, za okres styczeń-maj 2010, skonsolidowane przychody ze sprzedaży tej firmy wyniosły 350,6 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,6 proc. "Na skonsolidowaną wartość przychodów ze sprzedaży miało wpływ przesunięcie sprzedaży do odbiorców hurtowych na następne okresy (opóźnienie sezonu letniego)" – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w maju br. wyniosły 69,8 mln zł, co oznacza spadek o 0,8 proc.
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie zarząd informuje, że w maju marża uzyskiwana na sprzedaży była o blisko 7 punktów procentowych wyższa niż w zeszłym roku, co rekompensuje niższe niż zakładane przychody ze sprzedaży. Ze znacznie wyższą marżą niż zakładana mamy również do czynienia w ujęciu narastającym od początku roku.

Narastająco w okresie styczeń – maj 2010 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 305,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w stosunku do tego samego okresu 2009 roku.

Jak informował Retailnet.pl, w 2010 roku NG2 planuje w sumie otwarcie co najmniej 78 placówek, tj: 40 salonów CCC (30 w Polsce, 10 w Czechach) oraz 38 sklepów BOTI. Docelowo firma zamierza zbudować sieć około 1070 sklepów w Polsce, czyli 400 lokali CCC (w tym 100 franczyzowych) oraz 500 sklepów marką BOTI (w tym 100 franczyzowych). Sieć salonów QUAZI docelowo ma składać się ze 100 sklepów. W Czechach Grupa planuje rozszerzyć swoją sieć do 70 salonów CCC.

Na koniec 2009 roku struktury sprzedaży detalicznej NG2 obejmowały łącznie 692 placówki, w tym 556 sklepów własnych: 254 salony CCC w Polsce i 38 w Czechach, 213 salonów BOTI oraz 51 butików QUAZI.