10. edycja konferencji odbyła się 3 grudnia w Hotelu Westin. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 1600 uczestników, a w szczególności:
– przedstawiciele kadry zaradzającej sieciami handlowymi,
– dyrektorzy i menedżerowie odpowiedzialni za inwestycje i rozwój w sieciach handlowych,
– dyrektorzy i menedżerowie ds. marketingu i sprzedaży w sieciach handlowych,
– przedstawiciele producentów i dystrybutorów FMCG,
– analitycy, doradcy, prawnicy działający w sektorze handlu detalicznego.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat konferencje BestShop Forum www.forumbestshop.pl stały się miejscem spotkań prezesów i osób zarządzających największymi firmami handlu detalicznego i hurtowego działającymi na polskim rynku.
W ramach BestShop Forum odbywają się spotkania Okrągłego Stołu Polskiego Handlu Detalicznego, które inicjują kluczowe decyzje nt. handlu w Polsce, a wypracowane podczas spotkań postulaty stają się niejednokrotnie podstawą dla działań Rządu RP.

Zaplanowane na 2 grudnia br. spotkanie branży handlu detalicznego i hurtowego będzie dotyczyć m.in.: kluczowych wyzwań dla rynku hurtowego, roli państwa w kształtowaniu rynku handlu detalicznego czy oczekiwań konsumentów. Forum odbędzie się w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton w Warszawie.