Na konferencji wystąpili również: Krzysztof Badowski, dyrektor zarządzający Roland Berger Strategy Consultants; Maciej Rzentarzewski, analityk rynku ACNielsen; Stanisław Dzieduszycki, analityk rynku Millward Brown SMG/KRC oraz Magdalena Zimna, dyrektor GfK Polonia. Tematy wystąpień dotyczyły m.in.: przekształceń rynku handlu detalicznego, kluczowych wyzwań dla rynku hurtowego, roli państwa w kształtowaniu rynku handlu detalicznego czy oczekiwań konsumentów.

Dziewięć edycji, 1600 uczestników, kilkudziesięciu prelegentów z kraju i ze świata – na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat konferencje BestShop Forum www.forumbestshop.pl stały się miejscem spotkań prezesów i osób zarządzających największymi firmami handlu detalicznego i hurtowego działającymi na polskim rynku.

Częścią spotkania była konferencja prasowa, w której wzieli udział prezesi największych sieci handlowych działających na polskim rynku, którzy uczestniczyli w pracach Okrągłego Stołu Handlu Detalicznego. Tematem konferencji były regulacje prawne mające wpływ na rynek handlu detalicznego, a w szczególności dotyczące marż w handlu.

Więcej informacji o konferencji BestShop 2009 i 2010 można znaleźć na stronie: www.forumbestshop.pl