Publikacja powstaje we współpracy z wiodącymi firmami konsultingowymi, instytutami badawczymi i ekspertami polskiego rynku handlu detalicznego.

Reklama w Raporcie zapewnia dotarcie do osób odpowiedzialnych za:

 inwestycje, modernizację i wyposażenie placówek handlowych,
 zakup nowoczesnych technologii,
 zarządzanie sieciami handlowymi,
 wybór kluczowych dostawców,
 współpracę franczyzową,
 wybór usługodawców.

Termin składania zamówień: 16.07.2010
Termin dostarczenia reklam: 20.07.2010
Data wydania: 2-9.08.2010
Nakład: 4000 egz.

Ceny reklamy:

Format reklamy                      Cena bez VAT
II okładka                              5490 zł
III okładka                             4990 zł
IV okładka                             5990 zł
rozkładówka, 2 strony             8290 zł
1/1strona, prawa                    4990 zł
½ strony, poziom, prawa         2890 zł
¼ strony klasyczna, prawa      1890 zł

Dystrybucja Raportu:

Według imiennej, branżowej bazy danych -nakład 4000 egz.
 Zarządy polskich i zagranicznych sieci handlowych
 Osoby dokonujące wyboru kluczowych dostawców
 Osoby odpowiadające za zakup nowoczesnych technologii
 Osoby odpowiedzialne za inwestycje, modernizacje i wyposażenie placówek handlowych
 Projektanci i architekci
 Instytucje i organizacje rynku
 Raport będzie dostępny na stronie Retailnet.pl