W Raporcie Nowoczesne Technologie w Handlu znajdą się między innymi komentarze specjalistów oraz przedstawicieli sieci handlowych, dystrybutorów oraz dostawców technologii, którzy opiszą wydarzenia ostatniego roku, ocenią wpływ kryzysu na działalność sektora oraz przedstawią perspektywy rozwoju.

Raport będzie też zawierał dane statystyczne oraz wyniki spółek sektora handlu detalicznego oraz informacje o realizowanych i planowanych inwestycjach.

Publikacja powstaje we współpracy z wiodącymi firmami konsultingowymi, instytutami badawczymi i ekspertami polskiego rynku handlu detalicznego.

Tematyka Raportu Nowoczesne Technologie w Handlu:
 Podsumowanie sytuacji na rynku handlu detalicznego w Polsce na tle Europy
 Analiza rynku producentów i dystrybutorów urządzeń fiskalnych w Polsce
 Najnowsze technologie wsparcia sprzedaży w sieciach handlowych w Polsce i na świecie
 Rynek usług IT– innowacyjne rozwiązania dla sieci handlowych
 Przegląd nowatorskich technologii na rynku wag dla handlu detalicznego
 Meble sklepowe – nowe tendencje w projektowaniu i aranżacji placówek handlowych
 Bezpieczny sklep – kierunki rozwoju rynku zabezpieczeń obiektów handlowych i salonów sprzedaży