W centrach zostaną wyznaczone specjalne miejsca, w których odbędzie się zbiórka darów dla ofiar kataklizmu.
Akcja w Arkadii i GH Bemowo trwa od 8 do 14 czerwca, natomiast w CH Warszawa Wileńska od 10 do 15 czerwca. W widocznym punkcie za liniami kas Carrefoura ustawiona zostanie paleta z darami, ufundowanymi przez zarządcę centrów handlowych – firmę CEFIC oraz rozmieszczone zostaną specjalnie oznakowane kosze, w których klienci będą umieszczali artykuły spożywcze zamknięte, środki czystości oraz wszelkie artykuły pierwszej potrzeby dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.
Klienci centrów będą również zachęcani do dokonywania wpłat na konta Caritas Polska (Bank PKO 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, Bank Millennium 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384), z których środki zostaną przeznaczone dla osób dotkniętych skutkami powodzi.

Akcja organizowana jest przez CEFIC we współpracy z Caritas Polska oraz Chorągwią ZHP, a partnerem akcji jest Carrefour Polska – właściciel hipermarketów na terenie centrów.

Cefic Simon Ivanhoe jest deweloperem i zarządcą nieruchomości komercyjnych, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie inwestowania i realizacji projektów centrów handlowych w Polsce. Firma jest europejską spółką należącą do międzynarodowego konsorcjum Simon Ivanhoe, którego udziałowcami w równych częściach są Simon Property Group oraz Ivanhoe Cambridge – liderzy rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Obecnie CEFIC zarządza blisko 1 000 umów najmu o wartości ok. 56 milionów euro rocznie w 12 centrach handlowych w Polsce. Łączna powierzchnia zarządzana przez CEFIC wynosi ok. 900 000 mkw. (GBA), natomiast całkowita powierzchnia najmu to ponad 500 000 mkw. (GLA).