W porównaniu z I kwartałem wskaźnik WNE wzrósł o 3,2 pkt. "Trend wzrostowy w wartościach tego wskaźnika trwa nieprzerwanie od roku, jednak WNE nie osiągnął jeszcze poziomu porównywalnego z rekordowym stanem z końca 2007 roku (120,2 pkt)" – napisano w komunikacie.

Zgodnie z informacją TNS OBOP, prezentowane w raporcie wskaźniki oparte są na skali 0-200, gdzie 0 oznacza najniższą, minimalną wartość (skrajny pesymizm), 100 – wartość środkową (symboliczna równowaga między optymizmem a pesymizmem), a 200 – najwyższą, maksymalna wartość (skrajny optymizm).

Z raportu wynika, że WNE był wyraźnie wyższy wśród mężczyzn – wyniósł 109,4 pkt, niż wśród kobiet – 101,9 pkt. Ponadto poziom wskaźnika rośnie wraz z wielkością miejsca zamieszkania: od 99,4 pkt na wsi, do 113,4 pkt w miastach powyżej 500 tys. "Ogólnie WNE był wyższy w miastach (109,2 pkt) niż na wsi (99,4 pkt)" – napisano.

Poziom optymizmu zmienia się z wiekiem i poziomem wykształcenia. Największymi optymistami okazali się dwudziestolatkowie (119,4 pkt) i nastolatki (117,9 pkt), zaś pesymizm przeważał wśród czterdziestolatków (94,9 pkt) oraz pięćdziesięciolatków (98,5 pkt).

Im badani byli lepiej wykształceni, tym wyższy był wśród nich poziom WNE. Wśród osób z wykształceniem podstawowym wskaźnik ten wyniósł 94,7 pkt, a wśród osób z wykształceniem wyższym 127,6 pkt.

Z badania wynika, że wzrosły także dwa inne wskaźniki związane z WNE. Wskaźnik Ocen Gospodarki w II kwartale 2010 roku wynosił 111,4 pkt i był o 4,1 pkt wyższy niż na początku roku i o 18,9 pkt wyższy niż przed rokiem. "WOG rośnie nieprzerwanie od II kwartału 2009 roku i obecnie osiągnął poziom niewiele niższy niż w rekordowym 2007 roku" – napisano w raporcie.

Wzrósł także Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych; w maju 2010 r. osiągnął 100,7 pkt, co oznacza, że po raz pierwszy od ponad roku przekroczył poziom 100 pkt, czyli symboliczną równowagę pomiędzy optymizmem a pesymizmem.

"W II kwartale WSGD wzrósł o 2,4 pkt w porównaniu z I kwartałem 2010 roku i niewiele więcej, o 2,5 pkt, w porównaniu z II kwartałem 2009 roku" – informuje raport.

Sondaż zrealizowano w dniach 7-10 maja 2010 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.