– Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zajmujemy pierwsze miejsce na świecie w sprzedaży produktów wykonanych z bawełny organicznej – mówi Andreas G. Seitz, członek i rzecznik Europejskiego Zarządu C&A Europe.

W 2009 roku liczba ubrań wykonanych z bawełny organicznej sprzedanych przez C&A wzrosła o ponad 17 proc. w stosunku do roku wcześniejszego, osiągając tym samym wielkość 18 mln sztuk. C&A przewiduje, że w 2010 roku sprzedaż odzieży wyprodukowanej z certyfikowanej bawełny organicznej wyniesie około 23 mln sztuk. Stanowić to będzie 10 proc. ogólnej wielkości sprzedaży produktów bawełnianych w C&A. Dla porównania w chwili obecnej produkcja bawełny organicznej stanowi jedynie 0,75 proc. całkowitej produkcji bawełny na świecie. C&A Europe zarządza obecnie siecią 1410 sklepów w 19 krajach.

– Nasze zaangażowanie w bawełnę organiczną jest nie tylko spełnieniem oczekiwań naszych klientów. Wynika także z odpowiedzialności społecznej firmy C&A – mówi A. Seitz.
W roku 2007 C&A podjęła strategiczną decyzję o zaangażowaniu się w upowszechnianie kolekcji wykonanych z bawełny organicznej.
– Dzięki trwałemu przesunięciu równowagi w kierunku bawełny organicznej C&A chce przyczynić się do rozwoju tak bardzo potrzebnego rolnictwa zrównoważonego – mówi A. Seitz, nawiązując do raportu przygotowanego przez Organic Exchange. Naszym celem, dodał, jest nie tylko ochrona środowiska poprzez lepszą gospodarkę źródłami energii oraz zasobami wody. Równie ważna jest dla nas ochrona ludzi i środowiska naturalnego dzięki znacznej redukcji całkowitego zużycia nawozów chemicznych i pestycydów, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy warunków życia osobom uprawiającym bawełnę.

– Szczególnie teraz, w trudnej sytuacji gospodarczej i przy spadku koniunktury na globalnym rynku tekstylnym, nasz sukces w dziedzinie bawełny organicznej jest bardzo budujący – mówi A. Seitz.

Organizacja Organic Exchange szacuje, że światowa sprzedaż produktów organicznych zwiększyła się z 3,2 miliardów w roku 2008 do 4,3 miliardów dolarów w roku 2009, co jest równoznaczne ze wzrostem o około 1/3 w okresie jednego roku. Na podstawie oczekiwanego dalszego wzrostu o 20-40 proc. rocznie Organic Exchange przewiduje, że światowa sprzedaż detaliczna produktów tekstylnych wykonanych z bawełny organicznej osiągnie wartość 5,1 miliarda (w 2010 r.), a później 6 miliardów dolarów (w 2011 r.).
Bawełna organiczna jest obecnie uprawiana w 22 krajach na powierzchni 253 tys. hektarów. W swoim raporcie Organic Exchange podaje, że obecnie na całym świecie dla 220 tys. rolników uprawa bawełny organicznej jest podstawowym źródłem utrzymania. Ponadto organizacja ta informuje, że zbiór organicznie uprawianej bawełny zwiększył się w 2009 roku o około 20% i wzrósł odpowiednio z 145.872 ton do 175.113 ton. Oznacza to mniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do roku wcześniejszego, który charakteryzował się nadprodukcją na rynku.

W tym kontekście C&A podkreśla odpowiedzialność firmy na każdym etapie procesu tworzenia dóbr materialnych. – Promowanie zrównoważonego rozwoju na rynku mody wymaga holistycznego podejścia, wykraczającego poza oferowanie modnej odzieży z bawełny organicznej – mówi p. Seitz. W związku
z powyższym firma C&A uruchomiła szereg inicjatyw gospodarczych szczególnie w Indiach. Takie programy rozpoczynają się od negocjacji umów o współpracę z wybranymi przedsiębiorstwami rolnymi. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka wynikającego z przejścia rolników na produkcję bawełny organicznej. Ponadto C&A sponsoruje wiele programów edukacyjnych oraz organizuje spotkania szkoleniowe dla firm przędzalniczych, handlowców i dostawców w zakresie przetwórstwa tekstylnego, certyfikacji, znakowania, a także przyjaznego środowisku użycia wody i energii. C&A inwestuje także w liczne projekty społeczne, które zapewniają dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich łatwiejszy dostęp do edukacji.