Rada jest organem wspierającym zarząd w zakresie działań strategicznych. Radę tworzy 10 prezesów Spółdzielni. Zostali oni wyłonieni przez Zarząd PSD i Regionalne Grupy Doradcze, na podstawie kryterium geograficznego oraz potencjału sprzedaży. Dzięki temu swoją reprezentację w Radzie mają nie tylko wszystkie makroregiony, ale też zróżnicowane pod względem wielkości i wyników spółdzielnie – zarówno małe, średnie, jak i największe.

– Do zadań Rady Prezesów należy głównie opiniowanie i pomoc w realizacji celów strategicznych, takich jak np. wybór logo sieci, reprezentowanie spółdzielni współpracujących z PSD przed organami Krajowego Związku Rewizyjnego, czy kwartalna ocena współpracy w ramach Partnerskiego Serwisu Detalicznego – mówi Małgorzata Więch, członek zarządu PSD.

W skład Rady Prezesów weszli między innymi prezesi: Wojciech Gach z Zakopanego, Krzysztof Zając z Chełma, Barbara Sulewska z Grajewa, Kazimierz Małecki ze Sławna i Władysław Sulewski z Kościerzyny. Rada jeszcze w czerwcu wybierze swojego przewodniczącego, który zostanie upoważniony do zwoływania posiedzeń po każdym kwartale i na wniosek zarządu PSD.

Partnerski Serwis Detaliczny to spółka skupiająca się na pracy na rzecz Spółdzielni Społem. Wspiera je głównie w aspekcie handlowym, zawierając w imieniu PSS umowy z producentami. Dodatkowo PSD zapewnia spółdzielniom także wsparcie marketingowe, pomoc w organizacji przestrzeni sklepowej, wyposażeniu placówek, szkoleniu personelu i analizach handlowych.

PSD współpracuje obecnie z 53 spółdzielniami. W całym kraju zarządzają one siecią ponad 450 placówek handlowych.