Te wynki  były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 20,2 proc. – podała firma w raporcie.
Zarząd z informuje, że w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, Euromark Polska SA osiągnął dwucyfrowy wskaźnik dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do I kwartału poprzedniego roku obrotowego, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z kolekcji Wiosna 2010.
"W głównej mierze kolekcja Campus została poszerzona poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli. Niewielki wartościowy spadek sprzedaży w maju spowodowany był innym rozkładem czasowym sprzedaży w kanale eksportowym w okresie kwiecień-maj bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pewnym stopniu, do słabszej sprzedaży w kanale eksportowym w maju 2010 roku przyczyniły się również opóźnienia w dostawach produktów zamówionych dla klientów zagranicznych" – podała firma.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w maju 2010 roku wyniosły 6.310 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w maju roku ubiegłego o 30,7 proc. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – maj 2010 roku wyniosły 19.218 tysięcy złotych i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 16,4 proc.
Jak podała firma, spadek skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. "Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za maj 2009 roku oraz za cały I kwartał 2009 roku, Grupa zanotowałaby spadek sprzedaży w wysokości 2,2 proc. w skali miesiąc do miesiąca oraz 20,9 proc. wzrost sprzedaży w ujęciu za cały kwartał – napisano w informacji.