Łączna powierzchnia zaplanowanych inwestycji to ok. 1,2 mln mkw.

Łączna powierzchnia zaplanowanych inwestycji to ok. 1,2 mln mkw., a planowane nakłady na ich realizację to ponad 5 mld zł. Plany spółki zakładają aktywny rozwój we wszystkich sektorach dotychczasowej działalności i umocnienie pozycji na polskim rynku nieruchomości.

Według Piotra Gromniaka, prezesa zarządu Echo Investment, głównym celem firmy jest zapewnienie długofalowego wzrostu jej wartości. – Cel ten spółka zamierza osiągnąć poprzez dalsze budowanie i podnoszenie jakości portfela nieruchomości komercyjnych – biur i centrów handlowych – przeznaczonych na wynajem. Równie ważna będzie działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym i zwiększenie zaangażowania w tym sektorze nieruchomości – wyjaśnia.

Spółka, koncentrując się na rynku polskim, będzie również rozwijała się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Echo Investment posiada tereny inwestycyjne pod centra handlowe w Budapeszcie i rumuńskim Brasov, a także nieruchomość w Kijowie, na której powstanie park biurowy. Stolica Ukrainy wydaje się być obecnie najbardziej obiecującym rynkiem, z największym potencjałem dla sektora nieruchomości komercyjnych.

Do 2015 roku Echo planuje zrealizować 13 projektów handlowych o powierzchni ok. 415 tys. mkw. 11 z nich zostanie zrealizowanych w Polsce: w Słupsku, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łomży, Bełchatowie, Wrocławiu, Kaliszu, Jeleniej Górze, Katowicach i Kielcach, a dwa zagranicą: w Budapeszcie i rumuńskim Brasov.

Obecnie trwa realizacja rozbudowy Galerii Echo w Kielcach, która docelowo posiadać będzie 68 tys. mkw. powierzchni na wynajem. Ponadto w 2010 roku rozpocznie się budowa centrum handlowego Astra w Szczecinie o powierzchni 17 tys. mkw.

W 2011 roku planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch projektów zagranicznych: Mundo w Budapeszcie ( 35,7 tys. mkw.) i Korona w Brasov (38,9 tys. mkw.). Oba projekty zostaną zakończone w 2013 roku.
Echo planuje zakup gruntów pod przyszłe inwestycje. – Cały czas analizujemy rynek pod kątem nabywania atrakcyjnych gruntów pod realizację mieszkań, biur, hoteli i centrów handlowych. Interesują nas najlepsze lokalizacje w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców. W ciągu tego roku Echo planuje wydać 100 mln złotych na poszerzenie banku ziemi – powiedział prezes Piotr Gromniak.

Finansowanie ww. planów spółka zamierza pozyskiwać przede wszystkim poprzez kredyty celowe dla spółek zależnych, z kredytów bieżących i obrotowych, a także poprzez program emisji obligacji, z którego spółka korzysta od 2004 roku. Echo planuje także sprzedaż dwóch projektów biurowych i dwóch centrów handlowych, z których środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanych inwestycji.