W roku 2012, według prognozy, przychody Bytomia będą wynosić 87,17 mln zł, a zysk netto 5,81 mln zł.
Spółka podała, że w prognozie założono powiększenie istniejącej sieci sprzedaży o 6 nowych sklepów firmowych w 2011 roku i 7 nowych sklepów firmowych w 2012 roku. Założono także, iż tempo wzrostu gospodarczego w latach 2010-2012 będzie dodatnie.

Ponadto, w prognozie zawarto założenia, iż w latach 2010-2012 poziom inflacji będzie nie wyższy niż 4,5 proc. rocznie, WIBOR 3m będzie nie wyższy niż 4,5 proc., a średni kurs EURO wobec PLN wynosić będzie 4,2.

Bytom podał także prognozy wyników finansowych spółek zależnych, na lata 2010-2012.
Spółka zakłada, że przychody Intermoda Fashion Sp. z o.o. w 2010 roku wyniosą 21,93 mln zł, w 2011 roku wzrosną do 24,2 mln zł, a w 2012 roku wyniosą 26,07 mln zł. Zysk netto tej firmy ma wynieść w 2010 roku 108 tys. zł, a w kolejnych latach ma wzrosnąć do: 1,53 mln zł w 2011 roku i 2,09 mln zł w 2012 roku.
"W prognozie założono otrzymanie przez spółkę Intermoda Fashion Sp. z o.o. dofinansowania w wysokości 3.000 tys. zł do końca 2010 roku – w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji" – napisano w komunikacie.

Z kolei Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Dolwis" SA mają osiągnąć w 2010 roku 12,96 mln zł przychodów ze sprzedaży. Prognoza zakłada, że w 2011 roku przychody wzrosną do 18,53 mln zł, a w 2012 roku wyniosą 20,09 mln zł. Spółka ta wykaże w 2010 roku 1,75 mln zł straty netto. W 2011 roku ma natomiast osiągnąć zysk w wysokości 1,75 mln zł, a w 2012 roku 2,06 mln zł zysku netto.
"W prognozie założono otrzymanie przez spółkę Dolwis SA dofinansowania w wysokości 1.000 tys. zł do końca 2010 roku – w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji oraz realizację zawartego w dniu 1 czerwca 2010 roku układu z wierzycielami" – głosi komunikat.