Indeks Obrotów PRCH pozwolił po raz pierwszy w Polsce publicznie pokazać, jakie są średnie obroty z metra kwadratowego powierzchni wynajmu w centrach, a także uchwycić ich trend mierzony miesiąc do miesiąca i rok do roku.

Z analizy średnich obrotów wynika, iż kryzys w roku 2009 nie był aż tak dotkliwy, jak mogło się wydawać. W ostatnich trzech kwartałach poprzedniego roku notowano spadki dynamiki obrotów w stosunku do udanego 2008 roku średnio o 3 proc. W I kwartale 2010 roku widać pozytywny trend, co pozwala wyciągać wnioski, że największe problemy branża ma już za sobą. Potwierdzają to także dane GUS dotyczące ogólnopolskiej sprzedaży detalicznej czy rosnący obecnie barometr nastrojów konsumenckich GfK.

Indeks jest średnią obrotów netto wygenerowanych z 1 metra powierzchni wynajmu. Pokazuje on efektywność sprzedaży najemców i centrów w przełożeniu na skalę kraju. Następnie centrale firm zarządczych raportują zagregowane przez siebie dane w 8. kategoriach branżowych do firmy PricewaterhouseCoopers, która na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych agreguje dane i przekształca je w comiesięczny raport z indeksem.

Indeks jest koordynowany przez PRCH i współfinansowany przez grupę firm członkowskich Polskiej Rady Centrów Handlowych, dzięki czemu zapewniono niskie koszty projektu dla uczestników.

PRCH chce by indeks był tym dla branży centrów handlowych, czym jest WIG dla polskiej giełdy. Zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych wychodzi z założenia, że im więcej informacji dostarczymy, tym łatwiej będzie naszym członkom podejmować właściwe decyzje biznesowe w codziennej działalności. Dla właścicieli centrów handlowych indeks stanowi doskonałe narzędzie porównawcze swoich centrów wobec średniej ogólnopolskiej oraz w poszczególnych regionach.

Łącznie z prezentacją Indeksu Obrotów PRCH odbyło się Spotkanie Klubu Prasowego PRCH, podczas którego zaproszeni eksperci omówili sytuację na rynku centrów handlowych na podstawie najnowszych danych Retail Research Forum. Według danych Retail Research Forum na koniec roku 2009 podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła 7,690 mln mkw. GLA obejmując łącznie ponad 330 centrów handlowych. Ponad 62 proc. tej powierzchni znajduje się w ośmiu największych aglomeracjach, a 38 proc. w miastach średniej i małej wielkości.