Kapitał zakładowy spółki Bytom został podwyższony o kwotę nie większą niż 4,6 mln zł
poprzez emisję, w ramach oferty publicznej 4,6 mln akcji na okaziciela serii N, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej jeden złoty za akcję.

Akcje serii N uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami spółki, począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, cztli uczestniczą w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Zakłady Odzieżowe Bytom to polskie przedsiębiorstwo przemysłu lekkiego, specjalizujące się w produkcji odzieży męskiej. W asortymencie marki dostępne są głównie garnitury, marynarki oraz spodnie. Firma powstała w lipcu 1945 roku w Bytomiu. Od 1 stycznia 1995 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku istnienia wyprodukowała kilkadziesiąt milionów ubrań, które były sprzedawane z równym powodzeniem na rynku polskim oraz na rynku międzynarodowym, m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy USA.

Firma otrzymała takie nagrody, jak: Doskonałość Mody 2000, Złote Godło, Złotą Pętelkę, Laur Konsumenta 2005, Wybitnego Złotego Konsumenta oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.