Do takiej konkluzji prowadzi analiza wyników badania pt. „Wpływ muzyki na zachowania konsumentów”, przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Związku Producentów Audio Video (ZPAV).

-To, że muzyka jest ważnym narzędziem marketingowym, wpływającym na nastawienie klienta do lokalu i, co za tym idzie, na sprzedaż, było dla nas oczywiste. Postanowiliśmy jednak sprawdzić doświadczalnie jak silny jest ten wpływ i stąd pomysł na przeprowadzenie wraz z TNS OBOP badań w tym zakresie – mówi Bogusław Pluta, dyrektor OZZ Związku Producentów Audio Video. – Mam nadzieję, że ich wyniki ostatecznie przekonają właściciel, sklepów i innych publicznie dostępnych miejsc, że wyłączanie muzyki, ponieważ trzeba za nią płacić, jest zwyczajnie działaniem na własną szkodę, zaś podważanie komercyjnego charakteru muzyki w miejscach publicznych jest ewidentnie bezzasadne – dodaje.

Jak podaje TNS OBOP, ponad cztery piąte klientów przyznało, że dobra muzyka odtwarzana w odwiedzanych lokalach pozytywnie wpływa na ich nastrój i osób im towarzyszących. O znaczeniu muzyki częściej mówią kobiety niż mężczyźni, a im wyższe wykształcenie, młodszy wiek oraz lepsza sytuacja materialna, tym częściej takie osoby zwracają uwagę na muzykę prezentowaną w sklepach czy restauracjach.

– Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla ZPAV, muzyka stała się istotną częścią naszego otoczenia. Im wyższy status materialny, młodszy wiek, wyższe wykształcenie oraz większe miasto zamieszkania naszych respondentów, tym rola muzyki w lokalach gastronomicznych oraz salonach urody jest bardziej dostrzegana i doceniana – podsumowuje Urszula Krassowska z TNS OBOP. Muzyka w lokalach usługowych wpływa na klientów relaksująco oraz sprawia, że chętnie odwiedzają oni takie miejsca, dłużej w nich przebywają oraz polecają je swoim znajomym. Jest ona dla konsumentów na tyle ważna, że są w stanie płacić więcej za wykonywane usługi. To kolejny argument potwierdzający fakt, że dzięki właściwemu doborowi repertuaru przedsiębiorcy mogą skutecznie zwiększać swoje zyski.

Każdy właściciel lokalu, który chce oferować klientom muzykę musi również pamiętać, iż wiąże się to z obowiązkiem uiszczania opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania, takich jak Związek Producentów Audio Video. – Mam nadzieję, że wyniki naszego badania utwierdzą właścicieli lokali, jaki potencjał tkwi w muzyce i że warto brać ją pod uwagę chociażby przy okazji kształtowania stylu swoich punktów usługowych. Należy jednak pamiętać, że tak jak płacimy za wyposażenie klubu czy restauracji, tak również za wykorzystywaną muzykę powinno się płacić, czego zresztą wymaga polskie prawo. Muzyka, to się opłaca – dodaje Bogusław Pluta, dyrektor OZZ Związku Producentów Audio Video.