„Stawiamy na budowanie trwałych relacji z klientem”

Z jednej strony celem naszej długookresowej strategii marketingowej jest odpowiednie pozycjonowanie marki i wzmacnianie wizerunku Manufaktury, z drugiej natomiast stawiamy na budowanie trwałych relacji z klientami. Najważniejsze jest utrzymanie pozycji na najdynamiczniejszej przestrzeni publicznej, wypełnionej atrakcjami kierowanymi do różnych grup odbiorców. Staramy się, aby wydarzenia, które realizujemy, były ciekawe i niestandardowe. Tak wyróżniamy się na tle konkurencji i wywołując pozytywne emocje trwale wiążemy klientów z Manufakturą.

Ważnym działaniem marketingowym, które bezpośrednio wspiera sprzedaż w galerii, a jednocześnie utrwala wizerunek Manufaktury, jest akcja Nocne Zakupy, organizowana dwukrotnie w ciągu roku. Wyniki tego przedsięwzięcia są łatwo mierzalne. Ocena ich skuteczności jest możliwa chociażby poprzez porównanie liczby gości czy obrotów najemców w danym dniu. Ostatnie, wiosenne wydarzenie podniosło frekwencję o ponad 15 proc. w stosunku do odpowiedniego dnia w tygodniu poprzedzającym. O 7 proc. wzrosły też obroty najemców.

Istotnym miernikiem jest także ekwiwalent reklamowy dotyczący informacji opublikowanych w mediach, związanych z tym wydarzeniem. Liczba publikacji po Nocnych Zakupach oczywiście wzrosła. Zapewniliśmy sobie dzięki temu również wymierny efekt PR-owski.

Z kolei dla większego związania klientów z Manufakturą od 1 czerwca 2010 roku realizujemy projekt "Baby Bum". Jest to program lojalnościowy skierowany do mam, babć i wszystkich osób opiekujących się dziećmi. Przystąpienie do akcji uprawnia do zniżek i daje szansę na uczestnictwo w ciekawych spotkaniach i warsztatach prowadzonych na terenie Manufaktury.

Wbrew trendom, w okresie letnim w Manufakturze frekwencja nie spada, lecz utrzymuje się na poziome wyższym od średniej. Ma na to wpływ m.in. plaża, którą cyklicznie przygotowujemy i która cieszy się dużym powodzeniem wśród gości. Organizowane na niej atrakcje trafiają w gusta i zaspokajają potrzeby odbiorców.