Koncerny coraz częściej decydują się na poszerzenie bazy sklepów, do których trafiają ich produkty. I tak jeśli np. firma dostarczała bogaty wachlarz swoich produktów do 20 tysięcy sklepów, często decyduje się na zwiększenie puli placówek o dodatkowe 10 tysięcy. Motorem do takich działań są: rosnące wymagania klientów, stopniowe bogacenie się społeczeństwa, poszukiwanie przez kupujących coraz szerszej gamy produktów i ich rozmaitych wariacji, już nie tylko w największych sklepach, lecz także tych blisko miejsca zamieszkania, wreszcie – zmniejszające się dysproporcje pomiędzy standardami polskimi i zachodnimi. Aby jednak towar rzeczywiście znalazł się na półce, został dobrze wyeksponowany i trafił do ostatecznego odbiorcy, musi doglądać profesjonalny przedstawiciel handlowy. Dlatego dobry wybór nowej bazy sklepów jest niezwykle istotny.

Narzędzie Next-Best Selection opracowane przez specjalistów Target BPO, jednego z największych dostarczycieli usług outsourcingu sprzedaży w Polsce, bazuje na wieloaspektowym badaniu potencjału handlowego sklepów. Oceniane są: lokalizacja punktu, sposób rozplanowania towaru na półkach, ilość i rodzaj asortymentu, stopień wyeksponowania produktów danej kategorii oraz możliwość efektywnego zaistnienia marki klienta. Zebranie wszystkich tych danych pozwala właściwie ocenić potencjał sprzedażowy placówek dla danej kategorii produktu.

– Przedstawiciele handlowi firmy są najlepszym źródłem danych z terenu, gdyż pracując, na co dzień w swoim regionie mogą na bieżąco śledzić działanie sklepów i poznawać ich możliwości sprzedażowe – mówi Łukasz Gajewski, prezes Target BPO. – Firmy badawcze sprawdzają jedynie wycinek z rynku – tworzą statystyczne modele. Wiedza, którą oferujemy w ramach usługi Next-Best Selection jest unikalna, gdyż pochodzi od osób pracujących na miejscu, które są w stanie powiedzieć dokładnie, w którym sklepie i na której półce powinien stanąć produkt, by trafił do jak największej liczby nabywców.

Usługa Next-Best Selection to narzędzie, które pozwala nie tylko na wybór sklepów o największym potencjale handlowym, lecz także na taki dobór placówek, by zoptymalizować trasy przedstawicieli handlowych obsługujących sieć dystrybucji. Sklepy są oceniane pod względem lokalizacji i możliwości szybkiego dotarcia z towarem. Kolejne placówki dobierane są w taki sposób, by do ich obsługi potrzeba było jak najmniejszej liczby ludzi, trasy poszczególnych handlowców były jak najkrótsze, przejazd zajmował jak najmniej czasu, a zużycie paliwa było jak najmniejsze. Może to dotyczyć zarówno pracy przedstawicieli koncernu, jak i handlowców firmy Target BPO, specjalizującej się w profesjonalnych usługach outsourcingu sprzedaży.