Nowy harmonogram w przypadku każdej z umów określa, że przez najbliższe 12 miesięcy raty kapitałowe zostaną obniżone do 20 proc. przewidywanej wcześniej wysokości, a odroczona część spłaty zostanie proporcjonalnie rozłożona na pozostały okres trwania każdego z kredytów.

W ramach renegocjacji umów uporządkowano także zabezpieczenia na majątku Sfinks Polska na rzecz banków wierzycieli. Ponadto, do końca 2010 r. spółka przeprowadzi dokapitalizowanie w wysokości 13,4 mln zł, a do końca I kwartału 2011 r. do łącznej kwoty 20 mln zł. Zgodnie z umowami, podwyższenie kapitału może być dokonane w wyniku emisji akcji, udzielenia pożyczki podporządkowanej lub w innej formie zaakceptowanej przez banki.

– Już na etapie przyjęcia strategii rozwoju spółka podjęła rozmowy z bankami celem renegocjacji umów kredytowych. W naszym długoterminowym planie biznesu założyliśmy ambitny rozwój sieci, w tym także w oparciu o nowe koncepty typu express, co będzie wymagało zwiększonego zaangażowania finansowego ze strony Sfinksa. Obniżenie wysokości rat kredytowych pozwoli na częściowe odciążenie finansowe spółki w pierwszym okresie wdrażania nowej strategii, co da nam większą elastyczność w realizacji naszych planów – komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

– Cieszymy się, że przekonaliśmy banki do naszej koncepcji dalszej współpracy, bo zmiany wprowadzone do umów kredytowych są korzystne dla Sfinksa. Obniżenie bieżących zobowiązań finansowych o 80 proc. w stosunku do pierwotnego harmonogramu spłat wpłynie również pozytywnie na poprawę naszego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej w latach 2010–2011 – dodaje Mariola Krawiec-Rzeszotek.

Sfinks Polska zarządza obecnie 111 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx (segment casual dining) zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 6 restauracjami WOOK (segment casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią co do wielkości pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.