Dorota Wojciechowska jest od pięciu lat związana z branżą public relations. Od trzech lat specjalizuje się w działaniach PR prowadzonych dla firm z sektora nieruchomości. W 2008 roku objęła stanowisko PR managera spółki Centrum Development & Investments. Obecny awans to wyraz uznania dla jej zaangażowania i osiągnięć.

Nowy zakres obowiązków Doroty Wojciechowskiej obejmuje m.in.: opracowanie oraz implementację strategii marketingowych i PR, opracowanie i zarządzanie planami budżetowymi działań marketingowych i PR, współpracę z agencjami zewnętrznymi oraz koordynację ich działań, a także tworzenie i nadzór nad strategią komunikacji wewnętrznej w spółce.

Centrum Development & Investments jest zarządcą i deweloperem, specjalizującym się
w inwestycjach rewitalizacji i rozwoju obiektów handlowo-usługowych i biurowych w centrach miast. Firma jest grupą spółek będących właścicielami nieruchomości położonych w ścisłych centrach czternastu największych miast w Polsce. Portfolio nieruchomości Centrum Development & Investments obejmuje ponad 140 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej i biurowej w 17 obiektach, wśród których są m.in.: Wars&Sawa i Junior oraz budynek Smyka w Warszawie, Renoma we Wrocławiu, Okrąglak w Poznaniu, czy Posejdon w Szczecinie. Projekty inwestycyjne Centrum Development & Investments są ściśle związane z rozwojem centrów największych miast w Polsce. Realizowane inwestycje podnoszą standard posiadanych nieruchomości, przy zachowaniu historycznych i kulturowych walorów nie tylko samych obiektów, ale również ich otoczenia architektoniczno-urbanistycznego.