Nowy węzeł komunikacyjny i towarzyszące mu centrum handlowe będą miały powierzchnię 16 tysięcy metrów kwadratowych. Dworzec kolejowy (7 tysięcy metrów kwadratowych) stanowiący funkcjonalne przedłużenie Centrum Handlowego położony będzie nad torami. Węzęł posiadać będzie trzy poziomy funkcjonalne. Na poziomie gruntu umieszczony został terminal autobusowy na co najmniej 12 stanowisk autobusów i jednocześnie odbierających pasażerów. Terminal połączony będzie komunikacyjnie z poziomami +1 i +2 Centrum Handlowego i z nowym dworcem kolejowym, którego głównym poziomem służącym obsłudze pasażerów będzie poziom +1. Na poziomie parteru ulokowane będą ponadto biura operatora terminala i kasy biletowe dla autobusów.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne będzie powiązane nowymi elementami układu drogowego z siecią ulic miejskich i będzie dostępne dla pojazdów zarówno na poziomie parteru jak i na poziomie +1 poprzez podjazd z Mostu Dworcowego. Nowy układ drogowy zostanie zaprojektowany zgodnie z potrzebami komunikacyjnymi i wymogami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Parking służący użytkownikom Centrum Handlowego będzie się składał z ok. 950 miejsc parkingowych ulokowanych na poziomie gruntu pod kolejne etapy inwestycji.

Umowa określa role obu stron w procesie inwestycyjnym. PKP S.A. wnosi do inwestycji tereny o powierzchni 4 hektarów, oraz niezbędne pozwolenia i uzgodnienia z samorządem miasta Poznań. Firma Trigranit angażuje niezbędny kapitał finansowy oraz projekt inwestycji uzgodniony z Miastem Poznań.

– Wynegocjowanie umowy w krótkim czasie to duży sukces. Podobne projekty są przygotowywane w innych krajach Europy w ciągu 5-6 lat. Nam udało się osiągnąć ten etap już po 3 latach. Po podpisaniu umowy koncentrujemy się na zdobyciu wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy nowego dworca, który powstanie w I etapie inwestycji. Chcemy rozpocząć prace budowlane wspólnie z developerem w I połowie 2011 roku i zakończyć budowę dworca w II kwartale 2012 roku. To jeden z trzech projektów tego typu prowadzonych przez PKP S.A. Analogiczne inwestycje realizujemy w Katowicach oraz w Sopocie – mówi Paweł Olczyk, członek zarządu PKP S.A. dyrektor zarządzania nieruchomościami PKP S.A.