Konsumenci spokojenie zareagowali na kryzys

Z jednej strony, cały czas prowadzone są specjalne akcje związane z otwarciem centrum, jego urodzinami czy „dniami specjalnymi”, takimi jak dzień dziecka, walentynki itp. Ciągle rozwijane są także programy lojalnościowe dla klientów czy sprzedaż premiowa. Z drugiej strony, coraz większą popularność zdobywają akcje, dzięki którym konsumenci są angażowani do swoistego rodzaju interakcji ze sprzedawcą. Należy tutaj wymienić organizowanie konkursów z nagrodami, które wymagają od klientów wymyślenia haseł reklamowego, degustacje artykułów czy rozdawanie próbek produktów.

Przy organizowaniu wszystkich akcji promocyjnych należy zwracać uwagę nie tylko na ich potencjalny efekt marketingowy, ale również na aspekty podatkowe, w szczególności w świetle rosnących kosztów realizacji strategii marketingowej. Częste nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT oraz zmieniające się stanowiska organów skarbowych w indywidualnych sprawach podatników zwiększają ryzyko niekorzystnego traktowania poszczególnych akcji marketingowych dla celów podatkowych. Poniżej klika przykładowych sytuacji.

W wyniku zmian przepisów począwszy od 2007 roku zlikwidowano przepis stanowiący o zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków reklamowych jedynie w przypadku reklamy publicznej. Jednocześnie, wprowadzono zakaz odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów reprezentacji, w szczególności wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne czy zakup żywności. Ten ostatni przepis może wywoływać wątpliwości co do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z degustacją prowadzoną dla konsumentów. Prawo podatkowe nie definiuje bowiem reprezentacji, a interpretacje Ministra Finansów czy wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie nie są niestety jednoznaczne.

Innym zdarzeniem, które może prowadzić do powstania niekorzystnych kwestii podatkowych, jest przekazywanie nagród osobom fizycznym. Choć wydaje się, że koszty związane z samym zakupem nagrody powinny bez wątpliwości stanowić koszt podatkowy, to jednak organizator loterii czy konkursu musi określić prawidłowy moment zaliczenia tego kosztu do kosztów uzyskania przychodów (moment poniesienia czy moment wydania nagrody?), zwrócić uwagę na konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości wygranej (pojawia się pytanie, czy wartość nagrody powinna zostać „ubruttowiona”?), odpowiednio udokumentować akcję promocyjną (regulamin konkursu, obowiązki złożenia właściwych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych, a nawet konieczność udokumentowania wydania nagrody za pomocą kasy fiskalnej w niektórych sytuacjach, co może stanowić praktyczny problem dla centrum handlowego będącego organizatorem akcji promocyjnej).

Wątpliwości wciąż może budzić rozliczenie wydawania bądź sprzedaży bonów towarowych. Z potencjalnych kwestii można wymienić: moment wykazania i odpowiednie ustalenie wysokości przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów, rozpoznanie obowiązku w podatku VAT, kwestia wydawania bonów na cele reprezentacji i inne.