"W związku z zawartym w umowach zapisem (warunkiem), w którym zastrzeżono, że brak pisemnego zawiadomienia o możliwości rozpoczęcia robot budowlanych etapu II i III ze strony inwestora do 30 czerwca 2010 roku jest równoznaczny z rezygnacją z dalszej realizacji robót budowlanych, Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 roku wobec braku pisemnego zawiadomienia, o którym mowa powyżej, uległy rozwiązaniu umowy z Auchan Polska Sp. z o.o. dotyczące budowy Centrum Handlowego Auchan wraz z infrastrukturą w Łomiankach" – czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że umowy dotyczyły prac związanych z budową obiektu Centrum Handlowego Auchan w Łomiankach i budową kolektora tłocznego i podczyszczalni ścieków deszczowych oraz budową kolektora deszczowego oraz wykonaniem robót związanych z przebudową ul. Brukowej w Łomiankach.

"Skutkiem rozwiązania ww. umów jest utrata zamówienia dotyczącego II i III etapu budowy Centrum Handlowego Auchan w Łomiankach na 99 mln zł netto" – czytamy dalej. Zarząd P.R.I. Pol-Aqua podkreślił, że podejmuje starania o możliwość wykonywania wyżej wymienionych prac i pozostaje w kontakcie z firmą Auchan.

Spółka budowlana Pol-Aqua miała 14,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 227,64 mln zł wobec 335,25 mln zł rok wcześniej.