W okresie styczeń – czerwiec 2010 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 50 820 tys. zł i była wyższa o 37,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przedsiębiorstwo Wojas powstało na terenach dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. Do 2007 roku funkcjonowało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe Wojas, które w całości zostały wniesione w postaci aportu do spółki akcyjnej Wojas.
 
Firma zaczynała zatrudniając kilkanaście osób, które produkowały kilkadziesiąt tysięcy par obuwia skórzanego rocznie. Teraz zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów. Pierwszy sklep firmowy Wojas został otwarty w 1990 roku. W 1997 roku powstała spółka Wojas Trade Sp. z o.o., która przejęła istniejące sklepy firmowe i aktywnie rozbudowywała sieć.

Obecnie buty z marką Wojas można kupić w sieci ponad 65 sklepów firmowych w całej Polsce. Strategia rozwojowa firmy zakłada również większą obecność na rynkach zagranicznych.

Jak informował Retailnet.pl, firma otrzyma z UE ponad 12 mln zł na wdrożenie technologii do produkcji obuwia w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, POIG 2007-2013. Wojas starał się o środki przedstawiając projekt pod hasłem "Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową, wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową".