Umowę o najwyższej wartości stanowi umowa z 1 lipca 2010 roku, zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy P.A. Nova SA jako sprzedającą oraz Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o. jako kupującą.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie surowym zamkniętym oraz projektu i praw autorskich do projektu. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln. zł netto.

Opisane powyżej transakcje są związane z realizowaną przez P.A. Nova inwestycją w postaci budowy galerii handlowej w Chorzowie. Inwestycja ta jest realizowana za pośrednictwem spółki celowej Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o., w której P.A. Nova posiada 100 proc. udziałów. Zawarcie powyżej opisanych umów jest związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego – informuje dalej w komunikacie spółka P.A. Nova.

P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. W latach 2002 – 2008 P.A. Nova wykonała 25 obiektów handlowych. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.