Pomimo iż Polacy lubią robić zakupy w małych sklepach „za rogiem”, ostatnie badania pokazują, że liczba niezależnych, małych sklepów rocznie maleje o ok.10 proc. Segment ten jest szczególnie ważny, zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Generuje znaczącą liczbę miejsc pracy, szczególnie w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem. Jednocześnie małe sklepy osiedlowe są ostoją tradycyjnego, spokojnego stylu życia, miejscem integracji lokalnej społeczności; stanowią zdrową przeciwwagę dla szybkiego tempa życia, anonimowości i braku rzeczywistych kontaktów międzyludzkich.

Kierując się tymi przesłankami, Makro Cash & Carry, lider w sektorze handlu hurtowego w Polsce, zdecydowało się zainicjować program społeczny, którego celem będzie wspieranie rozwoju małych sklepów oraz polskiego tradycyjnego handlu. Projekt ma na celu promować zakorzenienie w lokalnej społeczności, które może się przejawiać również w robieniu zakupów w najbliższym osiedlowym sklepiku. Podjęta zostanie próba zbudowania społecznego zaangażowania ludności w proces zakupów, zgodnie z przesłaniem – „kupując po sąsiedzku, wspierasz swoich”. Projekt zakłada także edukację przedsiębiorców prowadzących tego typu sklepy.

Celem projektu „Tu mieszkam, tu kupuję” jest także popularyzacja roli, jaką w życiu lokalnych społeczności pełnią małe osiedlowe sklepy. Poprzez pokazanie prawdziwych historii zarówno klientów sklepów osiedlowych, jak i ich właścicieli, wskazane zostaną korzyści wynikające z dokonywania zakupów w tego typu placówkach. Działania skierowane bezpośrednio do właścicieli sklepów będą opierały się głównie na dystrybucji materiałów edukacyjnych i promujących akcję np.: naklejek czy plakatów do wykorzystania w sklepie. Na potrzeby programu uruchomiono stronę internetową: www.tumieszkamtukupuje.pl.

Metro/Makro Cash & Carry działa w 30 krajach świata. Firma jest właścicielem około 670 hal samoobsługowego handlu hurtowego, zatrudnia ponad 100 tys. pracowników na całym świecie, a w 2009 roku osiągnęła obrót w wysokości 31 miliardów euro. Metro/Makro Cash & Carry jest siecią dystrybucyjną koncernu Metro Group, jednej z największych firm w branży handlowej na świecie. W 2009 roku obrót Metro Group wyniósł ponad 66 miliardów euro. Firma ta zarządza ponad 2100 obiektami handlowymi w 32 krajach świata oraz zatrudnia około 300 tys. pracowników. W skład Metro Group wchodzą niezależnie działające sieci – poza Metro/Makro Cash & Carry są to: Real (hipermarkety), Media Markt oraz Saturn (liderzy wśród europejskich centrów z elektroniką użytkową) i Galerie Kaufhof (domy handlowe).